Maturita

Strojírenství
‑ počítačová grafika

  • programování CNC obráběcích strojů
  • práce s grafikou a počítačovými systémy pro podporu návrhu
  • programování průmyslových robotů
  • návrh vhodných materiálů strojírenských součástí a výrobků
  • pevnostní výpočty projektovaných součástí
  • ovládání programů pro kontrolu a řízení výroby
Školní vzdělávací program:
Strojírenství ‑ počítačová grafika
Kód a název oboru vzdělání:
23‑41‑M/01 strojírenství
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijímací zkoušky:
Ano
Počet otvíraných tříd:
1
Počet přijímaných uchazečů:
30
Zdravotní způsobilost:
Ne

Charakteristika oboru

Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Seznamuje se širokou oblastí strojírenství a strojírenské výroby.

Absolvent je schopen provádět činnosti v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby, s použitím specializovaných programů je připraven zhotovit výrobně technickou dokumentaci ‑ výrobní výkresy, výkresy sestavení včetně kusovníků, technologické postupy výroby a montáže.

Navrhuje vhodný materiál strojních součástí, tvarové řešení výrobků, provádí jejich pevnostní výpočty.

Dokáže kontrolovat kvalitu výroby s použitím příslušných měřidel a měřících zařízení.

Vytváří řídící programy pro CNC obráběcí stroje a průmyslové roboty.

Používá grafické programy pro tvorbu obchodně propagační dokumentace.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích například:

konstruktér

technolog

pracovník v oblasti technické přípravy výroby ‑ konstruování, projektování a modelování konstrukčních celků s podporou počítačových CAD aplikací, tvorba technologických postupů

programátor CNC obráběcích strojů

pracovník v oblasti řízení a kontroly jakosti

logistik ‑ pracovník řídící optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu

designer ‑ vytváření obchodně propagační dokumentace

pracovník v oblasti robotiky a průmyslové automatizace

operátor výrobních linek

Nadstandardní programy

V průběhu studia lze získat celosvětově uznávané certifikáty v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Autodesk Academia

Autodesk Academia

Garance nadstandardní úrovně výuky a znalostí programů Autodesk ‑ AutoCAD, Inventor a 3ds Max.

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

Využíváme celosvětově rozšířeného vzdělávacího systému v oblasti počítačových sítí.

Mikrotik Academy

Mikrotik Academy

Program na správu a budování malých a středních počítačových a bezdrátových Wi‑Fi sítí.

ECDL

ECDL

ECDL je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Podmínky přijetí

1
Splnění povinné školní docházky
2
Splnění podmínek přijímacího řízení

Možnost dalšího vzdělání

1
Vyšší odborná škola
2
Vysoká škola

Přijímací řízení

Přijetí ke studiu

Každý, kdo u nás chce studovat, musí splnit podmínky přijímacího řízení.

Přečíst podmínky

Proč studovat u nás

Výhody studia u nás

Přehled několika nejdůležitějších bodů, proč zvolit právě nás.

Zjistit výhody

Časté dotazy

Čtěte v dotazech

Nenašli jste odpověď na Vaše otázky nebo Vám jen není něco úplně jasné? Zkuste najít odpověď v často kladených dotazech.

Přečíst dotazy

Výjimeční studenti

Výjimeční studenti a absolventi oboru Strojírenství ‑ počítačová grafika.

Další výjimeční studenti a absolventi

Výsledky maturitních zkoušek

Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek (4leté obory).

86,2 % - SPŠ Trutnov
81,4 % - SOŠ technické
87,8 % - SPŠ Trutnov
83,8 % - SOŠ technické
92,3 % - SPŠ Trutnov
88,0 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
79,8 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
82,3 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
87 % - SOŠ technické
95,4 % - SPŠ Trutnov
81,1 % - SOŠ technické
95,3 % - SPŠ Trutnov
83,5 % - SOŠ technické
98,9 % - SPŠ Trutnov
86,9 % - SOŠ technické

Zdroj: Cermat

Naše nabídka není u konce...