Strojíren­ství - počíta­čo­vá grafika

Seznamuje se širokou oblastí strojírenství a strojírenské výroby. Absolvent je schopen provádět činnosti v oblasti konstrukční...

 • Název školního vzdělávacího programu: Strojírenství - počítačová grafika
 • Kód a název oboru vzdělání: 23‑41‑M/01 strojírenství
 • Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Přijímací zkoušky: Ano
 • Počet otvíraných tříd: 1
 • Počet přijímaných uchazečů: 30
 • Školné: Ne
 • Zdravotní způsobilost: Ne
 • Určeno pro: chlapce i děvčata

V tomto oboru můžete získat stipendium ve výši až 3.000 Kč měsíčně.

Více informací...

Charakteristika oboru

Strojírenství - počítačová grafika

Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Seznamuje se širokou oblastí strojírenství a strojírenské výroby. Absolvent je schopen provádět činnosti v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby, s použitím specializovaných software je připraven zhotovit výrobně technickou dokumentaci - výrobní výkresy, výkresy sestavení včetně kusovníků a technologické postupy výroby a montáže. Navrhuje vhodný materiál strojírenských součástí a výrobků a provádí pevnostní výpočty projektovaných součástí. Dokáže kontrolovat kvalitu výroby s použitím příslušných měřidel a měřících zařízení. Vytváří programy pro CNC obráběcí stroje.

Je schopen pracovat s programy pro rastrovou i vektorovou grafiku, s počítačovými systémy pro podporu návrhu (CAD), výroby (CAM), kontrolu (CAQ) a řízení výroby (CAE), dokáže navrhovat internetové stránky.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích např.:

 • konstruktér, technolog - pracovník v oblasti technické přípravy výroby (konstruování, projektování a modelování konstrukčních celků s podporou CAD software aplikací, tvorba technologických postupů)
 • programátor CNC obráběcích strojů
 • logistik - pracovník řízení výroby
 • pracovník v oblasti řízení a kontroly jakosti
 • pracovník pro plánování a realizaci údržby výrobních zařízení

Možnost dalšího vzdělání

 • studium na vysoké škole
 • studium na vyšší odborné škole

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Nadstandardní programy

Možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních a komunikačních technologiích v rámci programů:

Logo Autodesk Academia

Autodesk Academia

Statut Autodesk Academia Partner pro strojírenství je garance nadstandardní úrovně výuky CAD technologií s použitím softwaru Autodesk.

Více informací

Logo ECDL

ECDL

European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.


Výjimeční studenti nebo absolventi oboru

Další výjimeční studenti a absolventi