Škola v číslech

Jsme druhou největší střední školou v Královéhradeckém kraji.

0
oborů vzdělání
0
studijní obory
0
učební obory
0
tříd
0
studijní obory
0
učební obory
0
žáků
0
1. ročníky
0
ostatní
0
zaměstnanců
0
pedagogů
0
ostatní
0
pracoviště
0
laboratoří
0
učeben výpočetní techniky
0
učeben pro všeobecné a odborné předměty
0
dílen a učeben pro praktickou výuku
0
učeben pro výuku cizích jazyků
0
svařovna, kalírna, kovárna
0
počítačů a notebooků v síti

Naše základní vize

Střední průmyslová škola je moderní prestižní odborná škola Královéhradeckého kraje s vysokou úrovní technického vybavení a s vysoce odborně kvalifikovanými učiteli.

Škola průběžně provádí inovaci vzdělávacích programů v návaznosti na vývoj moderních technologií ve strojírenství, elektrotechnice, automatizaci a informatice a v souladu s požadavky zaměstnavatelů.

Žáci školy dosahují ve výsledcích vzdělávání nadstandardní úroveň ve srovnání s ostatními školami obdobného zaměření. Jsou ve společnosti uznávanými odborníky a jsou vyhledávání firmami v regionu.

S námi studujete ZDARMA!

Jsme školou s nadstandardní výukou informačních a komunikačních technologií.

  • Počítačové sítě a Wi‑Fi
  • CAD systémy pro strojírenství
  • 2D a 3D grafika
  • Multimédia
Studentka ve výskoku

Realizujeme své sny

Tým pedagogů

Týmová spolupráce našich vysoce kvalifikovaných učitelů nám umožňuje studenty vybavit souborem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro jejich osobní rozvoj.

Materiálně‑technické vybavení

Pravidelně investujeme nemalé finanční prostředky do materiálně‑technického vybavení pro výuku praxe a odborných předmětů.

Zvyšování kvalifikace

Podporujeme trvalé zvyšování kvalifikace a personální rozvoj pedagogů i ostatních zaměstnanců.

Volnočasové aktivity

Rozvíjíme znalosti našich žáků v kroužcích a významně podporujeme sportovní a další volnočasové aktivity.

Propojení s praxí

Rozvíjíme spolupráci se zaměstnavateli. Spolupracujeme s nimi při zajišťování praxí žáků i při tvorbě učebních plánů odborných předmětů. Společně podporujeme propagaci technického vzdělávání.

Rozvíjíme hodnoty

Klima a prostředí

Vytváříme přátelskou atmosféru mezi žáky navzájem, s učiteli a vedením školy.

Důvěra

Rozvíjíme osobnost žáka, klademe důraz na poctivost, vzájemnou důvěru a respekt mezi studenty, jejich rodiči a učiteli.

Hrdost

Žáci školy jsou zdravě hrdí na svoji školu a svoje dosažené úspěchy.

Banner SPŠ Trutnov

Stručná charakteristika

Vzdělávací nabídka

Nabídka zahrnuje obory zakončené maturitní zkouškou, obory s výučním listem a nástavbové studium pro absolventy učebních oborů.

Certifikáty a akreditace

Jako škola s nadstandardní výukou ICT a dalších oblastí, jsme zapojeni do několika celosvětových vzdělávacích programů.

Volnočasové aktivity

Každoročně organizujeme pro naše žáky řadu zajímavých akcí, soutěží a zájmových kroužků v různých oblastech.

Partnerství s firmami

K charakteristickým rysům školy patří spolupráce s rozhodujícími zaměstnavateli regionu a dalšími subjekty.

Centrum odborného vzdělávání

Jsme Centrem odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT pro celý kraj.

Spolupracujeme

Jsme dlouhodobými a aktivními členy několika významných organizací, asociací, výborů a poradních sborů.

Historie školy

Nejdůležitější milníky z historie dnešní Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 od roku 1952, kam sahá historie odborného školství v Trutnově.

1. ledna 2006

Změna názvu

Změněn název školy na Střední průmyslovou školu, Trutnov, Školní 101.

1. ledna 2006

1. červenec 1999

Spojení COP a SPŠ Trutnov

Sloučením Centra odborné přípravy, Trutnov, Horská 618 a Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 vznikla Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101. Spojení škol vytvořilo největší odbornou střední školu v Trutnově a celém trutnovském regionu.

1994

Změna názvu, připojení Střední školy pro pracující ve Vrchlabí a získání objektu

Změněn název středního odborného učiliště, Trutnov, Horská 618 na Centrum odborné přípravy, Trutnov, Horská 618.

Organizačně připojena Střední škola pro pracující ve Vrchlabí.

Střední průmyslová škola pro pracující získává další objekt - budovu bývalé ZŠ, Trutnov, ul. Horská 59.

1994

1991

Právní subjektivita, zavedení nových oborů a změna názvu

Střední odborné učiliště Trutnov získává právní subjektivitu, stěhuje se do objektu v ul. Horská 618 v Trutnově.

Zavedena denní forma studia v oborech: Strojírenství, Slaboproudá elektrotechnika a Rodinná škola.

Změna názvu školy na Střední průmyslovou školu Trutnov.

1978

Vznik Středního odborného učiliště

Zřizovatelem SOU se stává n. p. ZPA Trutnov. Teoretické vyučování spadá do kompetence Ministerstva školství, resp. odboru školství VčKNV Hradec Králové.

1978

1973

Rozdělení Učňovské školy a Průmyslové školy pro pracující

Úplné organizační rozdělení Učňovské školy a Průmyslové školy pro pracující.

1970

Připojení Střední školy pro pracující ve Vrchlabí

Ke Střední průmyslové škole pro pracující v Trutnově byla organizačně připojena Střední škola pro pracující ve Vrchlabí.

1970

1962

Změna názvu

Změněn název na Střední průmyslovou školu pro pracující.

1958

Vznik státní Učňovské školy při Průmyslové škole pro pracující

Obě školy mají sídlo ve Školní ulici 5 (dnešní Školní 101). V 18 třídách denního a večerního studia se vzdělávají žáci v oborech: kovodělném, elektrotechnickém, kožešnickém, obchodním, textilním a pekařském.

1958

1954

Vznik nástavbového studia

U Průmyslové školy pro pracující přibyla možnost nástavbového dálkového studia.

1952

Založení školy

Založena Průmyslová škola pro pracující.

1952

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás