Projekty

Sady elektrických obvodů PASCO

Grant od společnosti Eduteam-centrum celoživotního vzdělávání z. s. přispěl bezplatnou zápůjčkou deseti sad elektrických stavebnic Pasco v hodnotě 243.400 Kč ke zvyšování názornosti výuky předmětu „Základy elektrotechniky” v učebních oborech.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Podpora zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborné vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt je spolufinancován evropskou unií.

SPŠ Trutnov - šablony IV

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, zaměřený na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Digitální učební pomůcky

Projekt financovaný z prostředků Evropské unie ‑ Next Genaration EU za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Prevence digitální propasti

Projekt financovaný z prostředků Evropské unie – Next Genaration EU za účelem prevence digitální propasti znevýhodněných žáků.

.

Doučování žáků škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

SPŠ Trutnov - šablony 2

Projekt financovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR, zaměřený na zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Projekt pro zlepšení úrovně vzdělávání, vzájemné spolupráce škol a zvýšení zájmu o technické vzdělávání..

Podpora polytechnického a odborného vzdělávání

Projekt financovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR, zaměřený na zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 je jedním z partnerů projektu.