Výuka je komplexně zajišťována v prostorách ve vlastnictví SPŠ Trutnov. Pouze tělesná výchova probíhá v pronajatých objektech (vždy dle počtu odučených hodin), např. plavecký bazén, kluziště, tělocvičny.

Úroveň materiálně technického zabezpečení plně odpovídá koncepci rozvoje školy a je následující:

Učebny výpočetní techniky

 • 17 ks PC, Intel i5/3,2 GHz
 • 17 ks PC, Core2Duo/2,9 GHz
 • 25 ks PC, Intel i5/3,3 GHz
 • 17 ks PC, Core2Duo/3,0 GHz
 • 17 ks PC, Intel i3/3,7 GHz
 • 25 ks PC, Intel i5/3,4 GHz

Další počítače jsou umístěny ve specializovaných učebnách a laboratořích.

Počítače jsou zapojeny v síti MS Windows 2016, připojené bezdrátovým přenosem rychlostí 50 Mbit/s na internet. K výuce rovněž slouží 40 datových videoprojektorů. Je používáno speciální programové vybavení, např.:

 • Autodesk Design Academy 2018 (AutoCAD, Autodesk Mechanical, Autodesk Inventor Professional, 3D Studio Max) pro tvorbu výkresové dokumentace, návrh a modelování součástí a sestav a tvorbu animací
 • CONTROL WEB program pro vytváření průmyslových řídících aplikací
 • MS Office systém 2016 (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access)
 • PADS ‑ návrhový systém pro kreslení elektrotechnických schémat a tvorbu plošných spojů
 • Robot R32 ‑ simulační software pro robotizovaná pracovištěWorkbench, MultiSIM ‑ simulace elektronických obvodů
 • Constructor ‑ program pro kreslení a simulaci elektroreléových obvodů pomocí liniových schémat
 • Mathematica ‑ program pro podporu výuky matematiky
 • CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT - programy pro práci s grafikou.

Odborná učebna pro výuku elektroniky, číslicové, automatizační a mikroprocesorové techniky

Celkem 17 ks PC, Intel i5/3,0 GHz a šestnáct měřicích pracovišť zapojených do školní počítačové sítě. Na těchto pracovištích jsou provozovány tyto systémy:

 • výukový systém Dominoputer - 6 pracovišť pro práci s analogovými i digitálními signály včetně připojení k počítači (počítač slouží k vyhodnocení průběhu signálů), sada integrovaných obvodů, logické sondy, generátory obdélníkového signálu atd.
 • multifunkční měřící karty - 2 ks modulárních I/O průmyslových jednotek Datalab IO
 • modely pro výuku automatizační techniky - elektrická pec, řízení dopravy světelnou signalizací, nákladní výtah, regulace výšky hladiny
 • měřicí přístroje - analogové osciloskopy, digitální mikroskop, multimetry METEX, napájecí zdroje
 • programovatelný pohon MICROCON - sestava pro řízení krokových motorů
 • AMS Adon - sestava generátoru a osciloskopu řízená počítačem
 • mikropočítače Atmel - 16 modulárních stavebnic pro výuku mikroprocesorové techniky, simulační program MicroScope, emulátor SICE51 (včetně vstupně/výstupního modulu, LCD a A/D - D/A modulu)
 • ISES - výukový systém umožňující realizovat reálné experimenty a jejich průběh a výsledky monitorovat, zpracovávat prostřednictvím počítače
 • 1 měřicí karta a 17 licencí programového vybavení LabVIEW pro měření obvodů
 • Control Panel - software pro tvorbu aplikací reálného času

Laboratoř počítačových sítí

 • 15 PC Intel i5/3,4 GHz s příslušenstvím včetně prvků lokálních počítačových sítí, cvičný server pro vytváření sítí, zavádění operačních systémů, instalace programů
 • 10 ks notebook, LAN tester, Wifi Airchecker
 • výuková sada pro počítačové sítě Cisco (12 routerů, 3 switche, kabely a SW)
 • 15 ks Routerboard - modulární přístupové body pro bezdrátové sítě Wifi
 • operační systémy Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, LINUX
 • kancelářské programy Microsoft Office
 • síťové operační systémy MS Windows 2008 Server, 2012 server, 2016 server, LINUX

Učebny programování CNC strojů

 • soustruh SRL 20 CNC,
 • modernizovaný CNC soustruh SUF 16 CNC s otočnou nástrojovou hlavou,
 • Programovací stanice Heidenhain DataPilot 620
 • vše ve spojení s 16 pracovišti (PC Intel i3/3,3 GHz) pro programování CNC strojů s programovým vybavením:
  • KOVOPROG program pro automatizované vytváření řídícího programu pro NC obráběcí stroje
  • MIKROPROG program pro tvorbu a grafickou simulaci obrábění na NC obráběcích strojích
  • EdgeCAM program pro programování CNC strojů
  • Autodesk Inventor program pro modelování strojních součástí a sestav
  • Heidenhain ManualPlus 620 - program pro programování CNC strojů

Laboratoře pro elektrotechnická měření

 • standardní elektrické měřicí přístroje řady DU a PU,
 • 10 počítačových pracovišť s programovým vybavením LabVIEW a měřicími kartami
 • 10 pracovišť vybavených nástavbou Diametral s digitální měřicí technikou
 • výukový systém PROMAX Radio a PROMAX Zesilovač pro výuku měření spotřební elektroniky
 • výukový systém osobního počítače s diagnostikou pro výuku měření v oblasti ICT
 • osciloskopy jednokanálové a dvoukanálové, analogové i digitální do 100 MHz
 • digitální měřicí přístroje se sběrnicí HPIB
 • čítače i se sběrnicí HPIB
 • měřič vf útlumu
 • soustrojí motor - generátor pro měření na točivých strojích

Dílna CNC techniky

 • frézka FC 22 CNC
 • soustruh SRL 20 CNC
 • CNC soustruh SE 320 Numeric
 • Frézka FV 30 CNCA
 • 4 PC Intel Core2Duo/2,9 GHz

Laboratoře programování a EIB

 • 2 laboratorní pracoviště pro výuku EIB pro praktické procvičování projektování a zapojování (včetně 2 ks PC)
 • cvičný panel EIB „Rodinný domek“ od firmy Siemens, 2 cvičné panely pro procvičování úloh
 • 9 ks TECO EDU výukového systému s programovatelnými automaty, včetně přídavných modulů pro simulaci funkce světelné křižovatky, pračky, podávacího zařízení, mísicího zařízení
 • 10 ks PICAXE - jednočipové mikropočítače pro nácvik řízení technologických procesů
 • ETS II. - systém pro projektování, zapojování, oživování a vizualizaci zapojení elektroinstalační sítě se spotřebiči v systému EIB
 • 10 ks PC, všechny úlohy se provádějí a vyhodnocují s podporou počítačů

Učebna pneumatiky, elektropneumatiky a PLC

Celkem 10 PC Intel i3/3,3 GHz, 11 programovatelných logických automatů Siemens S7 300, 6 terminálů k PLC, a dále:

 • FESTO DIDACTIC - výukový systém pro výuku pneumatických systémů v automatizaci (10 pracovišť)
 • FluidSIM - program pro návrh a simulaci pneumatických a elektropneumatických obvodů
 • Step7 - program pro komunikaci a programování PLC Simatic S7 300
 • WinCC flexible - pro programování a simulaci terminálů

Učebna technologie SMT

 • 11 ks multifunkčních stanic SDW 5,
 • digitální opravářské pracoviště PACE ST115SX s příslušenstvím, vysokorychlostní vrtačky pro vrtání plošných spojů
 • vyvrtávací frézka Technodrill na tvorbu plošných spojů,

Učebna satelitní a audiovizuální techniky

 • 2 ks satelitních přijímačů HD s USB včetně dekódovacích karet a paraboly
 • 4 ks měřicí přístroje pro satelitní techniku
 • TV přijímač LCD se zobrazením ve 3D (2 ks) a plazma
 • přenosná TV LCD
 • domácí kino s HDMI
 • DVD rekordér s HDD
 • DVD přehrávač
 • 2 ks tuneru DVB-T
 • 2 ks antény pro DVB-T
 • přehrávač CD, DVD včetně USB přenosný

Dílny kovovýroby

Běžné vybavení dílen kovovýroby obráběcími stroji a jiným vybavením, souvisejícím se zaměřením školy, např.:

 • 10 ks soustruhů (CQ6232G/750)
 • 2 ks  soustruhu SN32
 • 8 ks univerzálních frézek
 • 1 ks frézka nástrojařská
 • 4 ks brusek na plocho
 • 18 ks kotoučových brusek
 • magnetický nádrh
 • 2 ks digitálních nádrhů
 • 1 ks obrážeček
 • strojní tabulové nůžky
 • 3 ks obloukové svářečky a CO2
 • 4 ks autogenů
 • 2 ks strojní pila
 • 2 ks strojních rozbrušovaček
 • 7 ks stojanových vrtaček
 • 38 ks stolních vrtaček
 • kalicí pec
 • ohýbačka 2 m
 • 2 ks ohýbaček 1 m
 • lis strojní 25 MPa
 • 3 ks profilových ohýbaček
 • 2 ks tvrdoměru
 • děrovadlo
 • 12 ks pákových nůžek
 • ruční obrubovačka atd.

Dílny elektro slaboproud a silnoproud

Běžné vybavení dílen elektroslaboproud a silnoproud univerzálními měřicími přístroji (ručkové i digitální), voltmetry, ampérmetry, wattmetry, kmitoměry, můstky, měřiči účiníku a dalšími speciálními přístroji, např.:

 • 13 ks osciloskopů
 • 8 ks čítačů
 • zdroje
 • polyskop
 • 7 ks multimetrů METEX M 3850
 • 3 ks RLC mostů
 • 9 ks generátorů pulsů
 • klešťový multimetr
 • 2 ks MEGMETu
 • luxmetr PU 550
 • zařízení pro výrobu plošných spojů fotocestou, atd.