Stipendium

U nás můžeš získat ve vybraných oborech stipendium: až 28 000 Kč za rok (učební obory), až 30 000 Kč za rok (studijní obory)

Stipendium poskytované Královéhradeckým krajem

Královéhradecký kraj , jako zřizovatel školy, podporuje vyplácením stipendií žákům u všech námi nabízených oborů středního vzdělání s výučním listem.

0
podpora po dobu studia
1

ročník

4 000 Kč

Měsíční podpora:
300 Kč

Roční odměna za klasifikaci z odborného výcviku známkou 1 nebo 2:
1 000/500 Kč

2

ročník

6 000 Kč

Měsíční podpora:
400 Kč

Roční odměna za klasifikaci z odborného výcviku známkou 1 nebo 2:
2 000/1 000 Kč

3

ročník

7 500 Kč

Měsíční podpora:
500 Kč

Roční odměna za klasifikaci z odborného výcviku známkou 1 nebo 2:
3 000/2 000 Kč

Podmínky vyplácení stipendia

Motivační stipendium (měsíčně)

Motivační stipendium je vyplácena za každý měsíc od září do června (3. ročníky do května), v případě, že žák:

  • neopakuje ročník, z prospěchových důvodů,nemá,
  • v příslušném měsíci neomluvenou absenci (v teoretické výuce ani v odborném výcviku),
  • nebylo mu v příslušném období uloženo kázeňské opatření,
  • nebyl v předchozím pololetí hodnocen sníženou známkou z chování.

Prospěchové stipendium (na konci ročníku)

Prospěchové stipendium je vyplácena v červnu, v případě, že žák:

  • je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2,
  • úspěšně ukončí příslušný ročník.

Stipendium poskytované společností KASPER KOVO s.r.o.

Stipendijní program společnosti umožňuje u vybraných oborů poskytnout žákovi školy peněžní prostředky.

0
měsíční podpora v nejvyšším ročníku studia

Jednou z podmínek je nastoupení po ukončení studia do pracovního poměru u společnosti.

Bližší podmínky k poskytování stipendia:
Mgr. Bc. Dagmar Papíková
personální manažer společnosti
499 827 163
d.papikova@kasperkovo.cz

Logo Kasper

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás