Stipendium poskytované Královéhradeckým krajem

Královéhradecký kraj , jako zřizovatel středních škol v Královéhradeckém kraji, podporuje vyplácením stipendií žákům studium ve vybraných oborech středního vzdělání s výučním listem.

Přehled výše podpory (stipendia) od Královéhradeckého kraje
Ročník
studia
Měsíční
podpora
Roční odměna
za klasifikaci *
Celkem podpora
za ročník
1. 300 Kč 1.000/500 Kč až 4.000 Kč
2. 400 Kč 2.000/1.000 Kč až 6.000 Kč
3. 500 Kč 3.000/2.000 Kč až 8.000 Kč

* Klasifikace z odborného výcviku známkou 1 nebo 2

Měsíční podpora

Měsíční podpora je vyplácena za každý měsíc od září do června (3. ročníky do května), v případě, že žák:

 • neopakuje ročník, pro který již obdržel finanční podporu,
 • nemá v příslušném období školního roku neomluvenou absenci,
 • omlouvá absenci v souladu s § 67 odst. 1 a 3 a §68 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • nebude potrestán výchovným opatřením nebo hodnocen sníženou známkou z chování (platí pro měsíc leden a červen),
 • nebyl v předchozím pololetí hodnocen sníženou známkou z chování,
 • prospěl v 1. a 2. pololetí (platí pro měsíc leden a červen).

Jednorázová roční odměna

Jednorázová roční odměna je vyplácena v červnu, v případě, že žák:

 • je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2,
 • úspěšně ukončí příslušný ročník,
 • nebude potrestán výchovným opatřením s účinkem na vyplacení podpory,
 • nebude hodnocen sníženou známkou z chování.

Pozastavení podpory

Doba pozastavení výplaty podpory v případě udělení výchovného opatření je stanovena takto:

 • při udělení napomenutí třídního učitele nebo napomenutí učitele odborného výcviku nebude výplata provedena v příslušném období,
 • při udělení důtky třídního učitele nebo důtky učitele odborného výcviku nebude výplata provedena v příslušném období a období následujícím,
 • při udělení důtky ředitele nebude výplata provedena v příslušném období a v pěti obdobích následujících, nejdéle však do konce školního roku,
 • při udělení podmíněného vyloučení nepřísluší žákovi podpora po dobu trvání podmíněného vyloučení a následně do konce školního roku.

Stipendium poskytované společností KASPER KOVO s.r.o.

S novinkou pro žáky školy přichází se školou spolupracující společnost KASPER KOVO s.r.o. Trutnov. Společnost žákům školy nabízí možnost uzavření „Smlouvy o poskytování stipendia“. Stipendijní program společnosti umožňuje poskytnout žákovi školy při splnění podmínek peněžní prostředky – stipendium, a to až 3.000 Kč měsíčně.

Jednou z povinností stipendisty je nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru u společnosti.

Bližší podmínky poskytování stipendia sdělí paní Mgr. Bc. Dagmar Papíková, personální manažer společnosti KASPER KOVO s.r.o. Trutnov, tel.: 499 827 163, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Logo KASPER