Stipendium poskytované Královéhradeckým krajem

Královéhradecký kraj , jako zřizovatel školy, podporuje vyplácením stipendií žákům u všech námi nabízených oborů středního vzdělání s výučním listem.

0
podpora v Kč po dobu studia
1

ročník

4 000 Kč

Měsíční podpora:
až 300 Kč

Roční odměna za klasifikaci z odborného výcviku známkou 1 nebo 2:
1 000/500 Kč

2

ročník

6 000 Kč

Měsíční podpora:
až 400 Kč

Roční odměna za klasifikaci z odborného výcviku známkou 1 nebo 2:
2 000/1 000 Kč

3

ročník

7 500 Kč

Měsíční podpora:
až 500 Kč

Roční odměna za klasifikaci z odborného výcviku známkou 1 nebo 2:
3 000/2 000 Kč

Podmínky vyplácení stipendia

Měsíční podpora

Měsíční podpora je vyplácena za každý měsíc od září do června (3. ročníky do května), v případě, že žák:

 • neopakuje ročník, pro který již obdržel finanční podporu,
 • nemá v příslušném období školního roku neomluvenou absenci,
 • omlouvá absenci v souladu s § 67 odst. 1 a 3 a § 68 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • nebude potrestán výchovným opatřením nebo hodnocen sníženou známkou z chování (platí pro měsíc leden a červen),
 • nebyl v předchozím pololetí hodnocen sníženou známkou z chování,
 • prospěl v 1. a 2. pololetí (platí pro měsíc leden a červen).

Jednorázová roční odměna

Jednorázová roční odměna je vyplácena v červnu, v případě, že žák:

 • je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2,
 • úspěšně ukončí příslušný ročník,
 • nebude potrestán výchovným opatřením s účinkem na vyplacení podpory,
 • nebude hodnocen sníženou známkou z chování.

Pozastavení podpory

Doba pozastavení výplaty podpory v případě udělení výchovného opatření je stanovena takto:

 • při udělení napomenutí třídního učitele nebo napomenutí učitele odborného výcviku nebude výplata provedena v příslušném období,
 • při udělení důtky třídního učitele nebo důtky učitele odborného výcviku nebude výplata provedena v příslušném období a období následujícím,
 • při udělení důtky ředitele nebude výplata provedena v příslušném období a v pěti obdobích následujících, nejdéle však do konce školního roku,
 • při udělení podmíněného vyloučení nepřísluší žákovi podpora po dobu trvání podmíněného vyloučení a následně do konce školního roku.

Stipendium poskytované společností KASPER KOVO s.r.o.

Stipendijní program společnosti umožňuje u vybraných oborů poskytnout žákovi školy peněžní prostředky.

0
měsíční podpora v Kč v nejvyšším ročníku studia

Jednou z podmínek je nastoupení po ukončení studia do pracovního poměru u společnosti.

Bližší podmínky k poskytování stipendia:
Mgr. Bc. Dagmar Papíková
personální manažer společnosti
499 827 163
d.papikova@kasperkovo.cz

Logo Kasper