Charakteristika a historie

Stručné informace o škole a nejdůležitější milníky z historie dnešní Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 od roku 1952.

Logo SPŠ Trutnov

Stručný přehled

Pracovišť: 4 (přehled pracovišť)
Žáků: 584
Tříd: 24 (16 tříd oborů zakončených maturitní zkouškou a 8 tříd oborů s výučním listem)
Zaměstnanců: 72
Z toho pedagogů: 61 (48 učitelů a 13 učitelů odborného výcviku)
Oborů: 8 (5 oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, 3 obory s výučním listem)
Žáků přijatých do aktuálního školního roku: 180 (7 tříd denní formy studia, z toho 104 žáků do oborů s maturitní zkouškou a 76 žáků do oborů s výučním listem)

Organizace studia je závislá na zvoleném oboru.

Praktické vyučování

  • Areál Mladé Buky 5/6
  • Pracoviště spolupracujících firem v regionu (zejména žáci vyšších ročníků)

Charakteristika a současnost

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, je státní střední škola, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj  a studium oborů vzdělávací nabídky je zdarma.

Vzdělávací nabídka zahrnuje čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, tříleté obory pro získání výučního listu a dvouleté denní nástavbové studium pro získání maturitního vysvědčení pro absolventy učebních oborů.

Výhoda takto koncipované střední školy, s nabídkou učebních i studijních oborů, spočívá zejména v možnosti prostupnosti mezi jednotlivými typy studia tak, jak student dokáže zvládnout stanovené učivo. Ubytování pro žáky zprostředkujeme a smluvně zajišťujeme stravování.

Součástí života školy jsou rovněž mimoškolní aktivity žáků. Každoročně v této oblasti připravujeme řadu akcí pro využití volného času. V oblasti sportovní, např. tradiční turnaje ve stolním tenise, odbíjené, košíkové, nohejbale, ledním hokeji, dále např. přebory v plavání, atletice, orientačním běhu, sjezdovém lyžování, cyklistice, silovém čtyřboji, zimním šestiboji atd. V technické oblasti ve škole působí kroužek elektrotechniky, strojírenství, v oblasti informačních a komunikačních technologií kroužek Cisco síťová akademie. Žáci se zúčastňují středoškolské odborné činnosti, odborných olympiád, soutěží odborných dovedností, navštěvují odborné výstavy - např. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, Invex Brno, Ampér Praha. Mohou využívat multimediální knihovnu školy. Pro maturitní ročníky je jistě hezkou životní vzpomínkou pořádání maturitního plesu.

K charakteristickým rysům školy patří spolupráce s rozhodujícími zaměstnavateli regionu. Jsou to např. ABB s.r.o., Trutnov, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., KASPER KOVO s.r.o., Pepperl + Fuchs s.r.o. - Česká republika, Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o., Trutnov, Škoda auto, a.s., Vrchlabí, Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., , ZPA Smart Energy s.r.o.

Škola je z rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje Centrem odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT . Pro organizace a veřejnost pořádá kurzy a školení, a to zejména v oblasti výpočetní techniky, programování a obsluhy CNC strojů, vyhlášky č. 50/1978 Sb., o elektrotechnické způsobilosti, a další.

Škola je členem programu na budování počítačových sítí Cisco Networking Academy a programu Mikrotik Academy, dále Autodesk Academia Programu pro oblast strojírenství. Rovněž je členem komise pro strategický rozvoj města Trutnova, členem Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje , členem řídícího výboru realizace strategického plánu města Trutnova, členem poradnímu sboru ředitele Úřadu práce v Trutnově . Aktivně působí v Asociaci středních průmyslových škol České republiky a je členem Asociace školských sportovních klubů České republiky.

Historie školy

Nejdůležitější milníky z historie dnešní Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 až do roku 1952, kam sahá historie odborného školství v Trutnově.

2006
Od 1. ledna 2006 byl název školy na základě Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje změněn na Střední průmyslovou školu, Trutnov, Školní 101.
1999
Od 1. července vznikla sloučením Centra odborné přípravy, Trutnov, Horská 618 a Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 škola Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101. Spojení škol vytvořilo největší odbornou střední školu v Trutnově a celém trutnovském regionu.
1994
Změna názvu středního odborného učiliště, Trutnov, Horská 618 na Centrum odborné přípravy, Trutnov, Horská 618.
Organizačně připojena Střední škola pro pracující ve Vrchlabí.
Střední průmyslová škola pro pracující získává další objekt - budovu bývalé ZŠ, Trutnov, ul. Horská 59.
Organizačně připojena Střední škola pro pracující ve Vrchlabí.
1991
Střední odborné učiliště Trutnov získává právní subjektivitu, stěhuje se do objektu v Trutnově, ul. Horské 618.
Zavedena denní forma studia v oborech Strojírenství, Slaboproudá elektrotechnika a Rodinná škola.
Změna názvu školy na Střední průmyslovou školu Trutnov.
1978
Vzniklo Střední odborné učiliště (SOU), jehož zřizovatelem se stává n. p. ZPA Trutnov. Teoretické vyučování spadá do kompetence Ministerstva školství, resp. odboru školství VčKNV Hradec Králové.
1973
Dochází k úplnému organizačnímu rozdělení Učňovské školy a Průmyslové školy pro pracující.
1970
Organizační připojení Střední školy pro pracující ve Vrchlabí ke Střední průmyslové škole pro pracující v Trutnově
1962
Změna názvu na Střední průmyslovou školu pro pracující.
1958
Zřízena státní Učňovská škola při Průmyslové škole pro pracující, obě školy se sídlem ve Školní ulici 5 (dnešní Školní 101). V osmnácti třídách denního a večerního studia se tehdy vzdělávali žáci v oborech: kovodělném, elektrotechnickém, kožešnickém, obchodním, textilním a pekařském.
1954
U Průmyslové školy pro pracující přibyla možnost nástavbového a dálkového studia.
1952
Založena Průmyslová škola pro pracující.