Studenti

Materiálně-technické vybavení

Moderní a špičkové vybavení

Máme moderně vybavené odborné učebny a laboratoře, pracoviště praktického vyučování, včetně učeben programování a obsluhy CNC obráběcích strojů, Programovatelných logických automatů (PLC), zabezpečovacích systémů a špičkového robotického pracoviště.

Specializované softwarové vybavení

Profesionální programy

Ve výuce odborných a technických předmětů používáme špičkové programy:

AutoCAD, Inventor, 3Ds Max, CorelDRAW Graphics Suite, ControlWeb, Elektronic Workbench, PADS‑PowerLogic, PADS‑PowerPCB, EdgeCAM, FluidSIM, LabVIEW, Microsoft Office a další.

Rozvinuté volnočasové aktivity

Aktivity a kroužky

Účastníme se celé řady soutěží v oblasti sportu, všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných soutěží. Podporujeme rozvoj talentů v oblasti počítačových sítí, mechatroniky, programování, robotiky, mikroprocesorové techniky a dalších technických oblastí.

Více informací...

Mezinárodní vzdělávací programy

Mezinárodně platné certifikáty

V průběhu studia mohou žáci získat mezinárodně platné certifikáty v oblasti ICT, počítačových sítí, 2D a 3D grafiky.

Více informací...

Závěry České školní inspekce

  • Jasně formulovaná vize rozvoje školy
  • Systematická a trvalá podpora odborného vzdělávání žáků
  • Nadprůměrné materiální a technické zázemí školy
  • Sestavené a zpřístupněné digitální učební materiály umožňují žákům průběžně opakovat učivo
  • Škola cíleně podporuje rozvoj nadání žáků

Celá zpráva ČŠI

Stipendium

Finanční podpora

Námi nabízené obory s výučním listem finančně podporuje Královéhradecký kraj. Finanční podporu lze také získat ve vybraných oborech zakončených maturitní zkouškou od společnosti KASPER KOVO s.r.o.

Více informací...

Odměna v produktivní činnosti

Finanční odměna

Žáci mohou získat další finanční odměnu za produktivní činnosti na pracovišti praktického vyučování nebo přímo na pracovištích spolupracujících firem a podnikatelů.

Prostupnost mezi obory

Změna oboru a stupně vzdělání

Naše vzdělávací nabídka umožňuje prostupnost mezi tříletými obory s výučním listem a čtyřletými obory s maturitní zkouškou v závislosti na výsledcích a zvládání učiva v rámci naší školy.

Další vzdělání a uplatnění

Velmi dobré uplatnění

Vytváříme velmi dobré podmínky pro uplatnění našich absolventů na vyšších odborných nebo vysokých školách a pracovní uplatnění v průmyslových podnicích a firmách v regionu.

Jsme lepší než ostatní

Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek (4leté obory).

86,2 % - SPŠ Trutnov
81,4 % - SOŠ technické
87,8 % - SPŠ Trutnov
83,8 % - SOŠ technické
92,3 % - SPŠ Trutnov
88,0 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
79,8 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
82,3 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
87 % - SOŠ technické
95,4 % - SPŠ Trutnov
81,1 % - SOŠ technické
95,3 % - SPŠ Trutnov
83,5 % - SOŠ technické
98,9 % - SPŠ Trutnov
86,9 % - SOŠ technické

Zdroj: Cermat

Porovnali jsme pro Vás výsledky maturitních zkoušek našich studentů se studenty technických SOŠ obdobného charakteru z celé ČR.

Programy pro studenty zdarma

Všichni naši studenti mohou po dobu studia získat zdarma licence na špičkové počítačové programy.

Microsoft Office

Microsoft Office

Kompletní balík nejpoužívanějších kancelářských programů společnosti Microsoft - Word, Excel, PowerPoint...

Autodesk

Autodesk

Špičkové programy pro 2D výkresy a 3D modelování společnosti Autodesk - AutoCAD, Inventor, 3Ds Max...

LabVIEW

LabVIEW

Grafický programovací jazyk společnosti National Instruments pro vývoj testovacích, měřicích a řídicích aplikací.

Image

Staň se i ty spokojeným a hrdým studentem průmyslovky!