Víte že?

Můžete podat až 3 přihlášky do oborů s maturitní zkouškou nebo výučním listem (obory mohou být na různých školách, ale i pouze na jedné).

 •  Např. preferujete naší školu a podáte přihlášku do oboru Elektronické počítačové systémy (maturita) a jako druhý obor si vyberete Slaboproudá elektrotechnika (maturita).
  Chcete ale také mít větší šanci na přijetí na naší školu pro případ, že by Vám maturitní obory nevyšly? Pak jako třetí obor můžete zvolit jeden z oborů s výučním listem např. Elektrikář.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
18‑20‑M/01 informační technologie Informační technologie - Elektronické počítačové systémy 4 30 Ne
18‑20‑M/01 informační technologie Informační technologie - Informatika a management 4 30 Ne
26‑41‑M/01 elektrotechnika Elektrotechnika - Slaboproudá elektrotechnika 4 30 Ano 1)
23‑41‑M/01 strojírenství Strojírenství - počítačová grafika 4 30 Ne

 •   1) Vyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru. Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku.

Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotné testy připravené a hodnocené Cermatem) se koná v budovách školy v Trutnově v ulici Školní 101, Horská 618, Horská 59, vždy od 8:00 hodin.

Termíny přijímacího řízení pro 1. kolo

1

12. dubna 2024

První řádný termín
2

15. dubna 2024

Druhý řádný termín
1

29. dubna 2024

První náhradní termín
2

30. dubna 2024

Druhý náhradní termín

 •   Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.


 •   Každý uchazeč, který podá přihlášku do jednoho nebo více oborů zakončeného maturitní zkouškou, má právo konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech. Započítá se pouze lepší výsledek z každého testu.

Hodnocení přijímacího řízení oborů s maturitní zkouškou

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
1

Výsledku přijímací zkoušky - max. 100 bodů

 • hodnocení testu z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
 • hodnocení testu z matematiky – max. 50 bodů
2

Prospěchu na ZŠ – max. 60 bodů

Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítává na body dle Přepočítací tabulky prospěchu na body ( stáhnout).

3

Úspěchů v olympiádách a soutěžích – max. 5 bodů

Zaměření olympiád a soutěží musí korespondovat s vyučovanými předměty na základní škole (kromě tělesné, hudební a výtvarné výchovy).

Hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky na ZŠ. Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže a body budou uchazeči přiděleny za 1. až 3. místo:

 • v okresním kole - 2 body,
 • v krajském kole - 4 body,
 • v celostátním kole - 5 bodů.


 •   Doklad osvědčující úspěchy uchazeče v olympiádách a soutěžích nahraje do IS / doručí zákonný zástupce společně s přihláškou ke studiu (tzn. do 20. února 2024).


Pomocná kritéria

Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

 • Uchazeči, kteří nedosáhnou celkové minimální hranice 20 bodů, nebudou přijati pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.

Obory středního vzdělání s výučním listem

0

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
26‑51‑H/01 elektrikářElektrikář346Ano 1)
23‑52‑H/01 nástrojařNástrojař330Ano 1)


 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Přijímací zkoušky se nekonají! V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Znalost českého jazyka potřebná pro vzdělávání v daném oboru bude u cizinců ověřena rozhovorem.

Pomocná kritéria

V případě rovnosti takto získaného průměru bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Další informace

V 1. kole může uchazeč podat až 3 přihlášky do oborů vzdělání. Na všech přihláškách uvede uchazeč školy ve stejném pořadí.

Obory jsou vhodné pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia.

Způsob podání přihlášek

 • Elektronicky (doporučujeme)
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami
 
 

 •  Více informací o způsobu podání přihlášek naleznete na adrese zde.

Pokud podáváte přihlášku výpisem ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

Pokud podáváte přihlášku na vyplněném tiskopisu s přílohami doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Nejpozději do 20. února 2024 lze osobně doručit řádně vyplněnou přihlášku ke studiu do kanceláře sekretářky ředitele školy, paní J. Krupkové, budova školy v ulici Školní 101, Trutnov, 2. patro.
 
 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení.

Nejpozději do 20. února 2024 lze přihlášku rovněž zaslat poštou na adresu:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
541 01 Trutnov

Informace a ilustrační testy

Informace k přijímacímu řízení a ilustrační testy z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum, historicky CERMAT) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej pověřilo přípravou reformované maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Den otevřených dveří

Navštivte nás!

Navštivte nás na Dni otevřených dveří a objevte výhody studia u nás.

Více informací...

Nehodí se Vám tyto termíny?

Zavolejte nám a společně to vyřešíme ;-)

Časté dotazy

Čtěte v dotazech

Nenašli jste odpověď na Vaše otázky nebo Vám jen není něco úplně jasné? Zkuste najít odpověď v často kladených dotazech.

Přečíst dotazy

Novinky e‑mailem

Newsletter

Přihlaste se k zasílání novinek z našeho blogu nebo důležitých informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Do podání přihlášky zbývá:

Přehled termínů - časová osa

20. února 2024

Podání přihlášky ke studiu

Od 1. do 20. února 2024 lze podat přihlášku ke studiu.

20. února 2024

12. dubna 2024

Přijímací zkouška (1. řádný termín)

1. řádný termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

15. dubna 2024

Přijímací zkouška (2. řádný termín)

2. řádný termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

15. dubna 2024

29. dubna 2024

Přijímací zkouška (1. náhradní termín)

1. náhradní termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

30. dubna 2024

Přijímací zkouška (2. náhradní termín)

2. náhradní termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

30. dubna 2024

15. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Uvedené podmínky přijímacího řízení jsou podmínky předpokládané. Škola si vyhrazuje právo na možnou změnu zveřejněných podmínek přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna aktuálního roku přijímacího řízení podle školského zákona 561/2004 Sb.