Elektronické počítačové systémy

Absolvent umí navrhnout, realizovat a provádět správu počítačových sítí včetně bezdrátových, správu síťových prvků – serverů, přepínačů a směrovačů, umí instalovat a spravovat operační systémy, programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení.

 • Název školního vzdělávacího programu: Elektronické počítačové systémy
 • Kód a název oboru vzdělání: 18‑20‑M/01 informační technologie
 • Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Přijímací zkoušky: Ano
 • Počet otvíraných tříd: 1
 • Počet přijímaných uchazečů: 30
 • Školné: Ne
 • Zdravotní způsobilost: Ne
 • Určeno pro: chlapce i děvčata

V tomto oboru můžete získat stipendium ve výši až 3.000 Kč měsíčně.

Více informací...

Charakteristika oboru

Elektronické počítačové systémy

Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Seznamuje s problematikou informačních technologií, s širokým použitím výpočetní techniky (kancelářské, prezentační a komunikační aplikace) včetně síťových propojení. Absolvent se orientuje v technických parametrech osobních počítačů a dalších periferních zařízení jakými jsou monitory, tiskárny, scannery, modemy, servery.

Odborné předměty jsou zaměřeny zejména na technické vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií, na programování a vývoj aplikací včetně internetových, na jednotlivé prvky osobních počítačů, na návrh a stavbu počítačových sestav, opravy a řešení technických problémů, instalaci operačních systémů pracovních stanic a na jejich správu.

Absolvent umí navrhnout, realizovat a provádět správu počítačových sítí včetně bezdrátových, správu síťových prvků – serverů, přepínačů a směrovačů, umí instalovat a spravovat operační systémy, programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích např.:

 • správce operačních systémů a aplikací, pracovník uživatelské podpory
 • počítačový, servisní technik při sestavování, oživování a diagnostice počítačů
 • odborný pracovník pro práci s aplikačním softwarem (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové programy, prezentace, nástroje pro tvorbu internetových stránek, návrhové systémy...)
 • pracovník kvalifikovaného prodeje prostředků informačních technologií, včetně poradenství
 • projektant a správce počítačových sítí a databázových systémů
 • pracovník grafického studia
 • programátor
 • webmaster

Možnost dalšího vzdělání

 • studium na vysoké škole
 • studium na vyšší odborné škole

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Nadstandardní programy

Možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních a komunikačních technologiích v rámci programů:

Logo Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

CNA je vzdělávací program na výchovu odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí.

Více informací

Logo Mikrotik

Mikrotik Academy

Správa počítačových malých a středních sítí a budování bezdrátových Wi-Fi sítí se síťovými prvky společnosti Mikrotik.

Více informací

Logo ECDL

ECDL

European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.


Výjimeční studenti nebo absolventi oboru

 • Jakub Lhoták - baví mě počítačové sítě a angličtina
  Jakub Lhoták - baví mě počítačové sítě a angličtina Se svými znalostmi angličtiny dokázal v okresním kole porazit i soupeře z gymnázií a v kraji vybojoval 5. místo. Školu úspěšně reprezentoval ve fotbale a po celou dobu studia na SPŠ Trutnov vždy prospěl s vyznamenáním, kromě sportu a angličtiny ho baví počítačové sítě a má velmi dobré předpoklady po skončení středního vzdělání absolvovat úspěšně vysokoškolské vzdělání.
  Číst dál...
 • Jakub Schwarz - technik úspěšným manažerem
  Jakub Schwarz - technik úspěšným manažerem Technici se v životě nemusejí zabývat pouze technikou. Pokud se technik dokáže odpoutat od detailu, může se v manažerské roli stát pro firmu velikým přínosem, jelikož si dokáže představit daleko širší dopad jeho rozhodnutí. V ABB jsem měl vždy silnou podporu svých vedoucích a bez nich bych těchto úspěchů nemohl dosáhnout.
  Číst dál...
Další výjimeční studenti a absolventi