Elektronické
počítačové systémy

 • návrh a realizace správy počítačových sítí a Wi‑Fi sítí
 • správa síťových prvků, přepínačů a směrovačů
 • instalace a správa operačních systémů
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
Název školního vzdělávacího programu:
Elektronické počítačové systémy
Kód a název oboru vzdělání:
18‑20‑M/01 informační technologie
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijímací zkoušky:
Ano
Počet otvíraných tříd:
1
Počet přijímaných uchazečů:
30
Zdravotní způsobilost:
Ne

Charakteristika oboru

Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Seznamuje s problematikou informačních technologií, s širokým použitím výpočetní techniky (kancelářské, prezentační a komunikační aplikace) včetně síťových propojení. Absolvent se orientuje v technických parametrech osobních počítačů a dalších periferních zařízení jakými jsou monitory, tiskárny, scannery, modemy, servery.

Odborné předměty jsou zaměřeny zejména na technické vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií, na programování a vývoj aplikací včetně internetových, na jednotlivé prvky osobních počítačů, na návrh a stavbu počítačových sestav, opravy a řešení technických problémů, instalaci operačních systémů pracovních stanic a na jejich správu.

Absolvent umí navrhnout, realizovat a provádět správu počítačových sítí včetně bezdrátových, správu síťových prvků – serverů, přepínačů a směrovačů, umí instalovat a spravovat operační systémy, programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení.

Uplatnění absolventů

 • správce operačních systémů a aplikací
 • odborný pracovník pro práci s aplikačním softwarem (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové programy, prezentace, nástroje pro tvorbu internetových stránek, návrhové systémy...)
 • pracovník uživatelské podpory
 • počítačový, servisní technik při sestavování, oživování a diagnostice počítačů
 • pracovník kvalifikovaného prodeje prostředků informačních technologií, včetně poradenství
 • projektant a správce počítačových sítí a databázových systémů
 • pracovník grafického studia
 • programátor
 • webmaster

Podmínky přijetí

1

Vzdělání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.
2

Přijímací řízení

Splnění podmínek přijímacího řízení

Možnost dalšího vzdělání

1

Vyšší odborná škola

Studium na vyšší odborné škole.
2

Vysoká škola

Studium na vysoké škole.

Nadstandardní programy

V průběhu studia lze získat celosvětově uznávané certifikáty v oblasti informačních a komunikačních technologiích.

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

Využíváme celosvětově rozšířeného vzdělávacího systému v oblasti počítačových sítí.

Mikrotik Academy

Mikrotik Academy

Program na správu a budování malých a středních počítačových a bezdrátových Wi‑Fi sítí.

ECDL

ECDL

ECDL je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Výjimeční studenti

Výjimeční studenti a absolventi oboru Elektrotechnické počítačové systémy

 • Jakub Lhoták - baví mě počítačové sítě a angličtina
  Jakub Lhoták - baví mě počítačové sítě a angličtina Se svými znalostmi angličtiny dokázal v okresním kole porazit i soupeře z gymnázií a v kraji vybojoval 5. místo. Školu úspěšně reprezentoval ve fotbale a po celou dobu studia na SPŠ Trutnov vždy prospěl s vyznamenáním, kromě sportu a angličtiny ho baví počítačové sítě a má velmi dobré předpoklady po skončení středního vzdělání absolvovat úspěšně vysokoškolské vzdělání.
  Číst dál...
 • Jakub Schwarz - technik úspěšným manažerem
  Jakub Schwarz - technik úspěšným manažerem Technici se v životě nemusejí zabývat pouze technikou. Pokud se technik dokáže odpoutat od detailu, může se v manažerské roli stát pro firmu velikým přínosem, jelikož si dokáže představit daleko širší dopad jeho rozhodnutí. V ABB jsem měl vždy silnou podporu svých vedoucích a bez nich bych těchto úspěchů nemohl dosáhnout.
  Číst dál...
Další výjimeční studenti a absolventi

Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek (4leté obory).

86,2 % - SPŠ Trutnov
81,4 % - SOŠ technické
87,8 % - SPŠ Trutnov
83,8 % - SOŠ technické
92,3 % - SPŠ Trutnov
88,0 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
79,8 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
82,3 % - SOŠ technické
96,7 % - SPŠ Trutnov
87 % - SOŠ technické
95,4 % - SPŠ Trutnov
81,1 % - SOŠ technické
95,3 % - SPŠ Trutnov
83,5 % - SOŠ technické
98,9 % - SPŠ Trutnov
86,9 % - SOŠ technické

Zdroj: Cermat