Pracoviště Školní 101

Budova sídla školy Školní 101, Trutnov
Budova sídla školy Školní 101, Trutnov

Hlavní budova Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 se nachází, poblíž Krakonošova náměstí v Trutnově a kostela Panny Marie. Budova slouží jako ředitelství a sekretariát školy a jsou zde také učebny pro teoretické vyučování studijních oborů Elektronické počítačové systémyInformační technologie a management.

Pro zajištění odborné výuky v oblasti informačních a komunikačních technologií jsou studentům k dispozici 3 učebny výpočetní techniky, laboratoř pro výuku počítačových sítí a elektronických počítačů. K dispozici je také školní dílna určená pro studenty zapojené do zájmové mimoškolní činnosti.

Kapacita

cca 200 žáků

Učebny a laboratoře

 • 7 kmenových učeben
 • 3 učebny výpočetní techniky (kapacita 16 pracovních míst)
 • 1 laboratoř elektronických počítačů
 • 1 učebna pro dělenou výuku cizích jazyků

Kontaktní informace

Pracoviště Horská 618

Budova Horská 618, Trutnov
Budova Horská 618, Trutnov

Odloučené pracoviště Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 v ulici Horská 618 se nachází za viaduktem u sídliště Šestidomí v Dolním Starém Městě v Trutnově, směrem po silnici z Vnitřního Města do Horního Starého Města.

Jsou zde kmenové učebny pro studijní obor Strojírenství - počítačová grafika, učební obor Nástrojař a nástavbové studium Podnikání.

Kapacita

cca 240 žáků

Učebny a laboratoře

 • 7 učeben pro všeobecné vzdělávací a odborné předměty
 • 1 učebna výpočetní techniky (kapacita 15 pracovních míst)
 • 1 laboratoř mikroprocesorové, číslicové a automatizační techniky
 • 1 strojírenská laboratoř
 • 2 laboratoře kontroly a měření
 • 1 laboratoř fyziky a chemie
 • 2 učebny jazyků
Kontaktní informace

Pracoviště Horská 59

Budova Horská 59, Trutnov
Budova Horská 59, Trutnov

Odloučené pracoviště Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 v ulici Horská 59 se nachází v Trutnově v Dolním Starém Městě, směrem po silnici z centra do Horního Starého Města. Vybavením odborných učeben je zaměřeno pro výuku studijního oboru a Slaboproudá elektrotechnika a učebního oboru Elektrikář.

K dispozici je 7 učeben vybavených multimediální výpočetní technikou. Dvě učebny pro výuku cizích jazyků. Jedna učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií a jedna odborná počítačová učebna pro výuku mikroprocesorové techniky, automatizace a programování robotických pracovišť. Budova disponuje i pracovištěm pro zájmové kroužky v oblasti elektrotechniky.

Kapacita

cca 280 žáků

Učebny a laboratoře

 • 7 kmenových učeben pro všeobecné vzdělávací předměty
 • 2 učebny výpočetní techniky
 • 2 učebny pro dělenou výuku cizích jazyků vybavené audio a video vizuální technikou pro výuku jazyků
 • 7 kmenových učeben vybavených multimediálními prostředky pro výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů – dataprojektor, reproduktory, pevně zabudované PC nebo notebooky, reproduktory a projekční plátno

Kontaktní informace

Pracoviště Mladé Buky 5/6

mlade buky 5
Budova Mladé Buky 5/6

Odloučené pracoviště praktického vyučování Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 se nachází v obci Mladé Buky na adrese č. p. 5/6 mezi obcemi Trutnov a Svoboda nad Úpou. Na odloučeném pracovišti probíhá praktické vyučování všech oborů s výučním listem, tj. Elektrikář, NástrojařStrojní mechanik. Z oborů s maturitním vysvědčením zde vykonávají praktické vyučování žáci oborů Slaboproudá elektrotechnika, Strojírenství - počítačová grafika.

Velký význam pracoviště spočívá v získání praktických dovedností, které studenti potřebují pro svá budoucí povolání. Škola vynakládá každoročně značné prostředky na údržbu a modernizaci strojového parku, na nejnovější materiálně-technické vybavení odborných učeben a dílen. Žáci se zde například seznamují se základními pracovními postupy a s technologií výroby, oživováním a opravami elektronických zařízení, provádějí zapojování rozvodných skříní a instalaci elektrických rozvodů klasickým způsobem i v sádrokartonech, učí se programovat a obsluhovat CNC techniku.

Vedle dílen jsou zde i specializovaná pracoviště jako je učebna s číslicově řízenými obráběcími stroji (CNC), pracoviště Evropské instalační sběrnice (EIB), 2 laboratoře pro elektrotechnická měření, laboratoř výpočetní techniky, učebna automatizace (programování PLC Simatic, výuka pneumatiky a elektropneumatiky) a učebna SMT - technologie povrchové montáže elektronických součástek, učebna mikroelektroniky a robotiky. Připravena je také připravena učebna audiovizuální a satelitní techniky a učebna, kde se žáci učí spravovat WiFi sítě.

Kapacita

cca 220 žáků

Učebny a laboratoře

 • 1 laboratoř zabezpečovací techniky a Wifi sítí (dataprojektor)
 • 5 dílen pro ruční obrábění kovů
 • 2 strojní dílny s obráběcími stroji
 • 1 výdejna nářadí
 • 1 svařovna, kalírna a kovárna
 • 1 laboratoř CNC techniky a robotiky (dataprojektor)
 • 1 laboratoř automatizace a pneumatiky (dataprojektor)
 • 2 laboratoře pro elektrotechnická měření a Evropské instalační sběrnice - EIB (2x dataprojektor)
 • 1 učebna (dílna) SMT - technologie povrchové montáže (dataprojektor)
 • 1 učebna teoretické přípravy pro praxi (dataprojektor, projekční TV, multimediální přehrávač)
 • 1 učebna satelitní a audiovizuální techniky
 • 6 učeben (dílen) pro praktickou výuku oboru Elektrikář (3x dataprojektor)
 • 1 učebna navíjení (programovatelná navíječka)
 • 1 sklad měřících přístrojů

Kontaktní informace