Slaboproudá elektrotechnika

Návrh analogových i digitálních elektronických obvodů, jejich diagnostiku, hledání a odstraňování poruch s využitím moderních simulačních programů...

 • Název školního vzdělávacího programu: Slaboproudá elektrotechnika
 • Kód a název oboru vzdělání: 26‑41‑M/01 elektrotechnika
 • Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Přijímací zkoušky: Ano
 • Počet otvíraných tříd: 1
 • Počet přijímaných uchazečů: 30
 • Školné: Ne
 • Zdravotní způsobilost: Ano
 • Určeno pro: chlapce i děvčata

V tomto oboru můžete získat stipendium ve výši až 3.000 Kč měsíčně.

Více informací...

Charakteristika oboru

Slaboproudá elektrotechnika

Studijní obor poskytuje střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou. Odborné předměty jsou zaměřeny na analýzu a návrh analogových i digitálních elektronických obvodů, jejich diagnostiku, hledání a odstraňování poruch s využitím moderních simulačních programů, programů pro podporu návrhu desek plošných spojů a měřicí techniky.

Absolvent ovládá práci s prvky průmyslové automatizace – programování mikropočítačů, ovládání různých typů zobrazovacích jednotek včetně LCD displejů, krokových motorů, robotů a PLC automatů.

Součástí odborného zaměření je schopnost instalace a údržby anténní i satelitní techniky a praktické ovládání přístrojů moderní spotřební elektroniky (domácí kina, televizory, rekordéry).

Absolvent oboru splňuje předpoklad vzdělání pro získání kvalifikace dle § 5 a vyšších vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro samostatnou činnost na pozicích např.:

 • projektant hardwarového návrhu elektronických obvodů
 • programátor softwarově podporovaného vývoje elektronických obvodů (návrhové systémy desek plošných spojů, počítačová simulace elektronických obvodů)
 • pracovník tvorby technického a programového vybavení výrobních linek
 • servisní technik diagnostiky a oprav elektronických zařízení, instalace a servisu slaboproudých elektronických zařízení
 • servisní technik správy a údržby spotřební elektroniky včetně anténní a satelitní techniky

Možnost dalšího vzdělání

 • studium na vysoké škole
 • studium na vyšší odborné škole

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Možnost získání dalších kvalifikací

Elektrotechnická způsobilost

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Kvalifikace dle § 5 a vyšších vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Nadstandardní programy

Možnost získání celosvětově uznávaných certifikátů v oblasti informačních a komunikačních technologiích v rámci programů:

Logo Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

CNA je vzdělávací program na výchovu odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí.

Více informací

Logo Mikrotik

Mikrotik Academy

Správa počítačových malých a středních sítí a budování bezdrátových Wi-Fi sítí se síťovými prvky společnosti Mikrotik.

Více informací

Logo ECDL

ECDL

European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.


Výjimeční studenti nebo absolventi oboru

Další výjimeční studenti a absolventi