Elektrikář

Uplatnění v oblasti elektrotechniky – spotřební, průmyslové, výpočetní, ve výrobní i servisní sféře a rovněž v oblasti elektrických instalací budov...

 • Název školního vzdělávacího programu: Elektrikář
 • Kód a název oboru vzdělání: 26‑51‑H/01 elektrikář
 • Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Přijímací zkoušky: Ne
 • Počet otvíraných tříd: 2
 • Počet přijímaných uchazečů: 60
 • Školné: Ne
 • Zdravotní způsobilost: Ano
 • Určeno pro: zejména pro chlapce
Přehled výše podpory (stipendia) od Královéhradeckého kraje
Ročník
studia
Měsíční
podpora
Roční odměna
za klasifikaci *
Celkem podpora
za ročník
1. 300 Kč 1.000/500 Kč až 4.000 Kč
2. 400 Kč 2.000/1.000 Kč až 6.000 Kč
3. 500 Kč 3.000/2.000 Kč až 8.000 Kč

* Klasifikace z odborného výcviku známkou 1 nebo 2

Více informací...

Charakteristika oboru

Obor Elektrikář

Tříletý učební obor je zaměřen na uplatnění absolventů v oblasti elektrotechniky – spotřební, průmyslové, výpočetní, ve výrobní i servisní sféře a rovněž v oblasti elektrických instalací budov – bytové rozvody, rozvody v rodinných domcích i průmyslových objektech.

Žáci získají v teoretické i praktické výuce potřebné znalosti a praktické dovednosti v oblasti základů elektrotechniky a elektroniky, získají přehled o činnostech jednotlivých elektrotechnických a elektronických prvků a součástí. Součástí výuky je ověřování bezchybné funkce jednotlivých zapojení až po konkrétní výrobu různých elektrotechnických a elektronických zařízení, údržbu a opravy přístrojů měřicí, průmyslové a výpočetní techniky. Žáci ovládají základní principy funkce domácích spotřebičů (tzv. bílé techniky) a dokáží je opravovat a udržovat.

Žáci se naučí provádět instalace domovních a průmyslových rozvodů, instalovat satelitní techniku a moderní přístroje domácí spotřební elektroniky. Seznámí se s principy sítí Wi-Fi a naučí se je vytvářet. Rovněž se naučí instalovat domácí zabezpečovací techniku či kamerové domovní systémy.

Uplatnění absolventů

Absolvent provádí samostatně montáž světelných i zásuvkových obvodů v obytných i průmyslových budovách. Umí navrhnout a instalovat i doplňkové rozvody (telefonní linky, zabezpečovací techniku, domovní zvonky a kamerové systémy). Kromě samotné montáže je schopen provádět i opravy a údržbu těchto elektrických rozvodů. Zvládá i speciální způsoby instalace např. v sádrokartonech či celodřevěných stavbách.

Při znalosti konstrukce a funkce elektronických obvodů a přístrojů může též provádět zkušební a kontrolní práce na elektrických zařízeních za použití měřicí techniky. Dobrou orientaci v technické dokumentaci a znalost základů elektroniky může rovněž využít v oblasti služeb při instalaci, diagnostice a opravách nejrůznějších zařízení spotřební a průmyslové elektroniky a domácích elektrospotřebičů.

Odborný výcvik

Témata odborného výcviku v jednotlivých ročnících studia podle školního vzdělávacího programu a tematického plánu:

 • Bezpečnost práce
 • Základy ručního a strojního zpracování kovů
 • Měření a orýsování
 • Řezání kovů ruční a strojní
 • Pilování rovinných ploch, příčné, křížové
 • Druhy pilníků
 • Stříhání plechu ručními a tabulovými nůžkami
 • Vrtání do kovu, zahlubování a řezání závitů
 • Ohýbání materiálu ve svěráku a na ohýbačce
 • Nýtování spojených materiálů
 • Lepení plastů
 • Seznámení s obráběcími stroji
 • Pájení a jednoduché montážní práce
 • Pájení různými typy pájedel, příprava pájeného místa a komponentů
 • Definice kabelu a vodiče, normy rozdělení
 • Práce s kabely a vodiči
 • Odizolování a výroba svazků
 • Seznámení s vyhláškou 50/78 Sb., o elektrotechnické způsobilosti
 • Bezpečnost práce v elektrotechnice
 • Zapojování elektrických obvodů na cvičných panelech
 • Slaboproudé rozvody
 • Slaboproudé přenosové sítě
 • Telefonní a signální rozvody
 • Zabezpečovací rozvody
 • Elektrické rozvody
 • Transformační stanice, elektrická vedení
 • Přípojky nízkého a vysokého napětí
 • Komplexní rozvody v domácnostech a průmyslových objektech
 • Elektrické stroje a zařízení
 • Zařízení pro výrobu, transformaci a rozvod elektrické energie
 • Přístroje pro spínání, jištění, ochranu nn a vn, zapojování transormátorů
 • Návrh a výpočet transformátoru
 • Elektronické prvky, součástky a zařízení
 • Polovodičové součástky, diody a tranzistory, zapojení pro nf a vf zařízení
 • Integrované obvody, funkce obvodů, praktické úlohy
 • Číslicové obvody, zapojování na nepájivých kontaktních polích, mikroprocesory
 • Plošné spoje, návrh a výroba klasicky i použitím PC
 • Technologie montáže SMT
 • Základní montážní práce a servisní úkony
 • Základní montážní práce a servisní úkony
 • Demontáž a montáž elektrických strojů a přístrojů, práce s vodiči
 • Kabely, barevné značení, pokládání vedení různých druhů
 • Zhotovení výkresové dokumentace elektroinstalace
 • Výroba jednoduchých rozvodnic a rozvaděčů
 • Způsoby a metody měření elektrických veličin
 • Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů
 • Elektrické rozvody a slaboproudé sítě
 • Elektrické rozvody v průmyslových a domovních objektech
 • Instalace prvků domovní zabezpečovací techniky
 • Domovní signalizační (zvonkové) a kamerové systémy
 • Elektrické instalace v sádrokartonech
 • Orientace v systémové instalaci EIB, základy programování sítě EIB
 • Elektrické stroje a zařízení
 • Elektrická zařízení a spotřebiče pro transformaci a využití energie při práci, ochrana před bleskem
 • Elektronické prvky, součástky a zařízení
 • Součástky a snímače pro automatizaci - elektronická zařízení pro vznik, přenos a zpracování signálů, sítě GSM
 • Elektronika - terestriální a satelitní TV technika, systémy domácího videa
 • Výpočetní technika - hardware PC, Wi-Fi sítě
 • Prvky jednoduché automatizace, malé řídicí systémy (LOGO!)
 • Identifikační a zabezpečovací technika

Možnost dalšího vzdělání

 • 2leté nástavbové studium obor Podnikání zakončené maturitní zkouškou

Možnost získání dalších kvalifikací a certifikátů

Elektrotechnická způsobilost

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Kvalifikace dle § 5 a vyšších vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Logo ECDL

ECDL

European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium
 • splnění podmínek přijímacího řízení


Výjimeční studenti nebo absolventi oboru

 • Ivo Ludvík - chci podnikat ve svém oboru
  Ivo Ludvík - chci podnikat ve svém oboru Vítěz regionálního kola Soutěže odborných dovedností v oboru Elektrikář – silnoproud, 6. místo v celostátním kole soutěže „České ručičky“ ve stejném oboru. Klidný, svědomitý patří k nejlepším žákům ve třídě, vůči ostatním spolužákům bezkonfliktní a přátelský.
  Číst dál...
Další výjimeční studenti a absolventi