Cisco Networking Academy Program

Profesní příprava specialistů v oblasti počítačových sítí.

logo cisco networking academyJe celosvětově rozšířený vzdělávací systém pro odborníky v oblasti počítačových sítí. Škola zprostředkovává všem svým studentům přístup k výukovým zdrojům ve čtyřech základních oblastech:

 • Úvod do počítačových sítí
 • Základy směrování a přepínání
 • Rozšířené sítě
 • Propojení sítí

Přínos pro školu

 • Možnost využití výukových materiálů ve výuce
 • Spolupráce s dalšími středními a vysokými školami, které jsou do programu zapojeny
 • Dostupnost nejnovějších informací z oboru
 • Dostupnost nejnovějších technologií
 • Vyškolené lektory v dané oblasti a jejich další odborný růst

Přínos pro studenty

 • Výukové materiály dostupné prostřednictvím Internetu odkudkoli
 • Získání teoretických a praktických znalostí nad rámec běžné výuky
 • Možnost získání certifikátů, prokazujících znalosti v dané oblasti (zdarma)

Přínos pro absolventy

 • Možnost prokázání další odborné kvalifikace mezinárodním certifikátem
 • Lepší uplatnění na trhu práce
 • Možnost navázat na získané znalosti při studiu na vysoké škole (vyšší úrovně)