Maturitní a závěrečné zkoušky

Společná a profilová část maturitní zkoušky ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 a termíny opravných závěrečných zkoušek pro aktuální školní rok.

Maturitní zkoušky

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí ve školním roce 2023–2024 níže popsaný model 2 částí maturitní zkoušky.

 • Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit obě tyto části.

 

Společná část maturitní zkoušky

Model 2 + 2 (2 povinné a max. 2 nepovinné zkoušky). Tato část je stejná pro obory vzdělání (v závorce jsou uvedeny názvy školních vzdělávacích programů):

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk, nebo matematika (povinně volitelná zkouška)

Žák si vybere za povinnou zkoušku cizí jazyk, ve kterém se vzdělává (anglický jazyk nebo německý jazyk).

Obsah zkoušky katalogu požadavků.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

Nepovinné zkoušky

Žák si může zvolit max. 2 nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)
 • matematika
 • matematika rozšiřující
 • Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal zkoušku povinnou.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury (písemná a ústní zkouška), a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (písemná práce a ústní zkouška), a z dalších 3 povinných zkoušek.

Výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka si žáci mohou nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem je možné i u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2024. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2024.

Ředitel SPŠ Trutnov stanovil další profilové zkoušky pro následující obory:

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • operační systémy – ústní zkouška
 • programování a vývoj aplikací – ústní zkouška
 • praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze čtyř odborných předmětů (operační systémy, programování a vývoj aplikací, aplikační software, počítačové sítě); žák losuje jedno zadání, pro zpracování má žák k dispozici 300 minut
Nepovinná profilová zkouška
 • elektrotechnika – ústní zkouška

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • blok předmětů ICT – ústní zkouška
 • ekonomika – ústní zkouška
 • praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze tří odborných předmětů (počítačová grafika, programování a vývoj aplikací, aplikační software); žák losuje jedno zadání, pro zpracování má žák k dispozici 300 minut.
Nepovinné profilové zkoušky
 • právo – ústní zkouška

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • elektronika – ústní zkouška
 • automatizace a robotika – ústní zkouška
 • praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze tří odborných předmětů (elektrotechnická měření, automatizační technika a mikroprocesorová technika); žák losuje jedno zadání, pro zpracování má žák k dispozici 360 minut.
Nepovinné profilové zkoušky
 • číslicová technika – ústní zkouška

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky
 • stavba a provoz strojů se začleněním předmětu mechanika – ústní zkouška
 • strojírenská technologie se začleněním předmětu kontrola a měření – ústní zkouška
 • praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání z 5 odborných předmětů (stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, počítačová grafika, programování CNC strojů, mechanika); žák losuje jedno ze zadání, pro zpracování má žák k dispozici 360 minut
Nepovinné profilové zkoušky
 • kontrola a měření, nebo mechanika – ústní zkouška
 

Podrobnosti ke zkušebním předmětům

Délku konání a rozsah textu písemné práce, maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl, podrobnosti o délce a způsobu konání praktické zkoušky spolu s tématy zkoušek profilové části maturitní zkoušky naleznete na sdílením úložišti.

Opravné maturitní zkoušky

Ústní profilové zkoušky se budou konat od 16. května 2024. Přesný termín bude upřesněn e-mailem.

Závěrečné zkoušky učebních oborů v jarním termínu školního roku 2023/2024

Písemná

 • Nástrojař (3.A): 4. června 2024 od 7:50 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář (3.B a 3.C): 4. června 2024 od 7.50 hod. (Horská 59, Trutnov)

Praktická

 • Nástrojař (3.A): 5.-6. června 2024 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)
 • Elektrikář (3.B): 5. června 2024 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)
 • Elektrikář (3.C): 6. června 2024 od 7:00 hod. (Mladé Buky 5/6)

Ústní

 • Nástrojař (3.A): 17. června 2024 od 7:50 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář (3.B): 17. června 2024 od 7:50 hod. (Horská 59, Trutnov)
 • Elektrikář (3.C): 18. června 2024 od 7:50 hod. (Horská 59, Trutnov)

Trutnov, 1. 9. 2024

Ing. Vladislav Sauer, ředitel

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás