Certifikáty, akreditace, členství a programy

Jsme zapojeni do několika vzdělávacích programů v oblasti informačních a komunikačních technologií a jsme členy různých asociací a organizací.

Certifikáty a programy

Jsme školou s nadstandardní výukou informačních a komunikačních technologií!

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

Využíváme celosvětově rozšířeného vzdělávacího systému v oblasti počítačových sítí.

Mikrotik Academy

Mikrotik Academy

Program na správu a budování malých a středních počítačových a bezdrátových Wi‑Fi sítí.

Autodesk Academia

Autodesk Academia

Garance nadstandardní úrovně výuky a znalostí programů Autodesk ‑ AutoCAD, Inventor a 3ds Max.

Členství

Jsme dlouhodobými a aktivními členy několika významných organizací, asociací, výborů a poradních sborů.

Asociace školských sportovních klubů

Asociace školských sportovních klubů

Každoročně se zúčastňujeme velkého množství sportovních aktivit středních škol.

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky

Jsme aktivním a spoluzakládajícím členem regionální komory.

Asociace středních průmyslových škol ČR

Asociace středních průmyslových škol ČR

Přispíváme k rozvoji technického odborného školství v metodické a odborné oblasti.