Logo Asociace školních sportovních klubůAsociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK) byla založena pracovníky Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky a učiteli tělesné výchovy roku 1992, jako občanské sdružení zastřešující činnost školních sportovních klubů na základních a středních školách i jiných školských zařízeních organizujících sportovní činnost mimo dobu školního vyučování. AŠSK je čtvrtým největším sportovním občanským sdružením v České republice podle počtu individuálních členů.

Naše škola se stala členem této organizace od roku 1995 pod názvem Sprint s přiděleným registračním označením HKR 54120.

V letošním školním roce se do našeho Školního sportovního klubu Sprint přihlásilo celkem 450 studentů, což je přibližně 76 % ze všech studentů.
Členství v AŠSK nám umožňuje se účastnit všech soutěží, vypisovaných v rámci této organizace s využitím finančních výhod (nižší startovné, příspěvek Okresní rady AŠSK pro organizátory soutěží), aktivně se podílet při plánování kalendáře akcí na každý rok, přijímat nové poznatky z oblasti tělovýchovy a sportu.

Každý sportovní klub hospodaří se svým omezeným rozpočtem financí, který se odvíjí od vybraných členských příspěvků, případně dotací sponzorů. Tady se jednotlivé kluby liší ve výši „klubovného“. Studenti naší školy při vstupu do sportovního klubu zaplatí na celý rok 100 Kč a konkrétně mohou využívat těchto výhod:

  • bezplatné zapůjčení sportovních potřeb při výuce tělesné výchovy
  • bezplatné startovné na závodech, na které jsou školou vysláni
  • hrazeno jízdné na sportovní akce
  • vítězové krajských a republikových kol jsou odměněni věcnými cenami z prostředků sportovního klubu
  • a další výhody…

Za dobu trvání našeho sportovního klubu lze zhodnotit, že zapojení se do AŠSK má pro nás kladný přínos a nadále se budeme snažit účastnit většiny asociací vypisovaných akcí.