Logo člena Hospodářské komory České republikyNaše škola se dne 15. června 1999 stala spoluzakládajícím členem Regionální hospodářské komory severovýchodních Čech (dnes již Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje )  společně s firmami Siemens, ZPA CZ, ABB, Ekvita, Keramtech a KRPA. Vyvrcholila tím snaha školy o úzkou spolupráci s firmami v regionu při přípravě žáků na povolání, zejména s cílem přizpůsobení výuky požadavkům těchto podniků a zajištění uplatnitelnosti absolventů.

Na základě zákona č. 301/1992 Sb., prostřednictvím své hospodářské komory, jejímiž jsme členy (tj. majiteli a správci) můžeme ovlivňovat hospodářské prostředí, vekterém žijeme. Zákon nám dává možnost prostřednictvím komory organizovaně hájit své zájmy vůči ostatním institucím, státní správě i regionální a místní samosprávě.

Komora poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti. Hospodářská komora je naši podnikatelskou samosprávu, podobně jako je tomu ve většině zemí světa.