Autodesk Academia Program

Záruka nadstandardní úrovně výuky a znalostí programů Autodesk.

Logo Autodesk Academia

Naše škola je členem (od roku 2005) profesně zaměřeného společenství středních a vysokých škol s názvem Autodesk Academia Program . Škola opakovaně získává statut „Autodesk Academia Partner pro strojírenství“. Statut osvědčuje používání softwarových produktů společnosti Autodesk ve výuce. Zároveň garantuje nadstandardní úroveň výuky CAD technologií. Členství naší školy v Autodesk Academia Programu umožňuje nabízet nejlepším žákům a dalším uživatelům softwarových produktů společnosti Autodesk, získání osobního osvědčení Autodesk Certificate of Completion. Žáci naší školy, zejména oboru Strojírenství - počítačová grafika a oboru Informační technologie a management, tak mohou na konci 4. ročníku prokázat praktické uživatelské znalosti vybraných produktů společnosti Autodesk (AutoCAD, Inventor Professional nebo 3ds Max) a získat osvědčení Autodesk Certificate of Completion s celosvětovou platností.

Přínos pro školu

  • možnost vydávat úspěšným uživatelům - žákům Autodesk Certificate of Completion
  • slevy na školení pedagogů (CAD produkty Autodesk, vybraný SW - CAM a FEM)
  • motivující podmínky pro vzdělávání pedagogů v oblasti CAD technologií
  • aktualizace SW produktů Autodesk (je podmínkou členství v AAP)

Přínos pro studenty

  • získání mezinárodně platného certifikátu Autodesk Certificate of Completion (podrobnosti http://www.c-agency.cz/autodesk-academia/certifikace-studentu )
  • posun hranice uživatelských dovedností, zlepšení přípravy ke studiu na vysokých školách
  • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu pracovních sil
  • možnost účasti na soutěžích a publikování vítězných prací na oficiálních stránkách a propagačních materiálech společnosti Autodesk
  • sdílení výukových materiálů na akademickém portálu (www.c-agency.cz , www.autodeskclub.cz )