Nástrojař

 • výroba a opravy nástrojů, výrobních pomůcek a přípravků
 • tvorba řídících programů pro CNC obráběcí stroje
 • tváření za tepla nebo za studena
 • soustružení a frézování
Název školního vzdělávacího programu:
Nástrojař
Kód a název oboru vzdělání:
23‑52‑H/01 nástrojař
Délka a forma vzdělávání:
3 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Přijímací zkoušky:
Ne
Počet otvíraných tříd:
1
Počet přijímaných uchazečů:
30
Zdravotní způsobilost:
Ano

Charakteristika oboru

Tříletý učební obor umožňující získání vědomostí a praktických dovedností potřebných při výrobě a opravách nástrojů, výrobních pomůcek a přípravků v náročné strojírenské výrobě.

Žák se naučí číst dílenské výrobní výkresy součástí a sestav, rozumí údajům uvedeným v technologických postupech. Dovede sestavit do celků a funkčně vyzkoušet např. jednoduché řezné nástroje, nástroje pro tváření za tepla nebo za studena, svařovací, vrtací, montážní a kontrolní přípravky, kovové slévárenské modely nebo speciální měřidla. Součástí výuky je práce s PC, tvorba řídících programů pro CNC obráběcí stroje, studium anglického jazyka. Výuka klade důraz na tvůrčí technické myšlení žáků, a proto patří tento obor k náročnějším strojírenským učebním oborům.

V prvním ročníku si žáci osvojí základní dovednosti v ručním zpracování kovů, ve druhém ročníku jsou doplněny o náročnější nástrojařské práce a základy strojního obrábění včetně práce s ručním mechanizovaným nářadím. Třetí ročník je věnován získání základních znalostí potřebných pro práci na CNC obráběcích strojích.

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen vykonávat náročné nástrojařské práce v kusové a sériové výrobě. Je schopen číst výkresy složitých součástí a sestav a umí podle této dokumentace součásti zhotovit s požadovanou přesností. Dokáže obsluhovat všechny druhy kovoobráběcích strojů včetně číslicově řízených CNC strojů.

Svoji manuální zručnost dokáže uplatnit též ve strojní údržbě v podnicích různého zaměření. Uplatní se i v kontrolních odděleních strojních provozů, provádějících mezioperační a finální kontroly strojírenských výrobků.

Dokáže provozovat též samostatnou živnostenskou činnost.

Témata odborného výcviku

 • Ruční zpracování kovů
 • Ruční pilování
 • Řezání a stříhání kovů
 • Vrtání
 • Ruční řezání závitů
 • Svrtávání a skolíkování
 • Broušení nářadí a nástrojů
 • Ruční a mechanizované nářadí
 • Rovnání a ohýbání
 • Nýtování
 • Zaškrabávání
 • Vinutí pružin
 • Lepení kovů a nekovů
 • Tváření a tepelné zpracování kovů
 • Strojní obrábění – soustružení
 • Základní způsoby upínání nástrojů a materiálu
 • Druhy soustružnických nožů
 • Nastavení řezných podmínek
 • Soustružení vnějších čelních a válcových ploch
 • Využití koníku
 • Soustružení vnitřních ploch
 • Soustružení kuželů
 • Soustružení vnějších a vnitřních krátkých kuželů
 • Upichování
 • Zapichování
 • Řezání závitů na soustruhu
 • Rýhování a vroubkování
 • Strojní obrábění - frézování
 • Frézky
 • Frézy
 • Frézování
 • Univerzální dělící přístroj (UDP)
 • Frézování vícehranu a ozubeného kola
 • Rovinné broušení
 • Broušení válcových ploch
 • Základy obrábění na CNC - soustružení
 • Základy obrábění na CNC – frézování
 • Strojní obrábění frézování (modul2)
 • Základy obrábění na CNC obráběcích strojích - soustružení
 • Základy obrábění na CNC obráběcích strojích - frézování
 • Frézování drážek na otočném stole
 • Frézování T drážek
 • Frézování drážek pro těsná pera
 • Strojní obrábění frézování (modul2)
 • Frézování tvarových ploch
 • Univerzální dělící přístroj
 • Frézování šroubovic s pomocí UDP
 • Spojování a montážní práce
 • Výroba a opravy nástrojů

Podmínky přijetí

1

Vzdělání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.
2

Přijímací řízení

Splnění podmínek přijímacího řízení.
3

Zdravotní způsobilost

Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium.

Možnost dalšího vzdělání

1

Nástavbové studium

2leté nástavbové studium obor Podnikání zakončené maturitní zkouškou.

Nadstandardní programy

V průběhu studia lze získat celosvětově uznávané certifikáty v oblasti informačních a komunikačních technologiích.

Ruční obloukové svařování

Ruční obloukové svařování

Průkaz odborné kvalifikace svářeče s kvalifikací pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou nebo svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře.

ECDL

ECDL

ECDL je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Výjimeční studenti

Výjimeční studenti a absolventi oboru Nástrojař

 • Radek Micopulos spojil koníček a vzdělání v úspěšné podnikání
  Radek Micopulos spojil koníček a vzdělání v úspěšné podnikání Vyučený Nástrojař, který využil svého vzdělání v podnikání a založil produkci originálních českých hlavolamů se kterými se dostal až k zakázkám na upomínkové předměty Škoda Auto nebo finále Fed Cupu. Psal o něj např. i magazín Forbes.cz a získal 2. místo v soutěži ŽIVNOSTNÍK ROKU 2013 Královéhradeckého kraje.
  Číst dál...
Další výjimeční studenti a absolventi