Doučování žáků škol

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

SPŠ Trutnov je příjemcem této podpory a naši žáci se mohou bezplatně účastnit doučování, které je poskytováno a organizováno školu.

Na tento program je poskytována finanční podpora EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logolink Financováno Evropskou unií NextGenerationEU
Logolink MŠMT
Logolink Národního plánu obnovy