SPŠ Trutnov - šablony 2

Projekt financovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR, zaměřený na zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu:
02
Název operačního programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:
02_18_065
Název výzvy:
Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v

Projekt

Název projektu:
SPŠ Trutnov - šablony 2
Předpokládané datum zahájení projektu:
1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu:
31. 8. 2021
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:
24
Rozpočet projektu celkem:
2 141 049,00 Kč

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a studentů podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Cíle realizace klíčové aktivity

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání zejména formou vzdělávání pedagogů (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), spolupráce a stáže pedagogů u zaměstnavatelů a doučování žáků ohrožených neúspěchem.

Klíčové aktivity

  • Tandemová výuka na SŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
  • CLIL ve výuce na SŠ
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – ICT
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Klub pro žáky SŠ
  • Školní kariérový poradce

Cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.


Logolink EU a MŠMT ČR.