Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Projekt pro zlepšení úrovně vzdělávání, vzájemné spolupráce škol a zvýšení zájmu o technické vzdělávání..

Škola je zapojena v projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-034/0008508 (zkráceně I-KAP KHK I) pro zlepšení úrovně vzdělávání, vzájemné spolupráce škol a zvýšení zájmu o technické vzdělávání. V projektu Královéhradeckého kraje je zapojeno 19 partnerů (16 škol a další instituce) s finanční podporou EU v objemu přes 90 miliónů Kč.

Naše škola je zapojena do aktivit na podporu polytechnického a odborného vzdělávání. Bude realizováno celkem 7 zájmových kroužků pro žáky školy i žáky základních škol (kroužek robotiky, strojírenství, mikroprocesorové techniky a další). Pro kroužky i pro využití ve výuce bude pořízené vybavení (výukový systém Elvis pro výuku v oblasti elektrotechniky, polytechnické stavebnice, materiál pro činnost kroužků, počítačová učebna a další). V rámci realizace projektu bude škola organizovat „Dny základních škol“, ve spolupráci se zaměstnavateli projektové dny pro zvýšení zájmu o technické vzdělávání a prezentace pro základní a mateřské školy.


Logolink EU a MŠMT ČR.