Novinky - Blog

středa, 31 květen 2017 09:04

Sportovně turistický kurz strojařů a elektrikářů v Krkonoších

Na sněžce Na sněžce Miloš Šálek

Ve dnech 22.-26. května 2017 se žáci 2. ročníků oborů Slaboproudá elektrotechnikaStrojírenství - počítačová grafika zúčastnily sportovně turistického kurzu na chatě Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou.

Dopravu na místo a zpět jsme řešili hromadnou dopravou. Náplní našeho sportovního týdne byla především turistika, ale i řada soutěží a vzdělávacích aktivit. K těmto činnostem jsme měli perfektní zázemí na chatě UK, výborná strava i skvělé ubytování.

První den odpoledne jsme pro žáky uspořádali branný závod, jehož součástí byla střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, skládačka a běh na Richtrovy boudy. Délka trasy byla asi 4 km a soutěž probíhala ve dvojicích.

Druhý den po snídani nás čekal výstup na nejvyšší vrchol ČR. Trasa naší cesty vedla přes Richtrovy boudy, Výrovku a první zastávka se konala na Luční boudě, která už bezmála 400 let poskytuje přístřeší, bezpečí a pohodu v Krkonoších ve výšce 1.410 m n. m. Po dobré svačině jsme pokračovali ve výstupu a asi ve 13 hodin jsme stanuli na Sněžce ve výšce 1.603 m n. m. Dále bylo Studentům Slaboproudé elektrotechniky připomenuto, že velikost náboje elektronu je e = 1,602.10-19 Coulombů, což dříve číselně odpovídalo nadmořské výšce Sněžky. Potom náš sestup vedl přes Růžovu horu a odtud lanovkou do Pece pod Sněžkou. Při cestě na chatu strojaři obdivovali stoličky, svařené z klikových hřídelů čtyřválcových motorů.

Třetí den byl sportovně vzdělávací. Dopoledne se pro polovinu našich žáků pořádal turnaj v kuželkách v hotelu Horizont a druhá polovina byla plavat v témže hotelu. Brzy po obědě nás čekaly dvě exkurze, první v čistírně odpadní vody a druhá na meteorologické stanici v Peci pod Sněžkou. Před večeří pokračovaly sportovní soutěže a po večeři nejprve společenské hry s paní Vaňátkovou, kterou následoval pan Šváb s přednáškou na téma Izrael.

Čtvrtý den jsme strávili opět v horách. Ráno jsme se vydali Pašeráckou stezkou na chatu Kamor, Energetik a po sjezdovce k horní stanici Hnědý vrch 1.215 m n. m. Zde proběhla návštěva rozhledny a po té jsme pokračovali po hřebenu přes Kolínskou boudu na Černou horu 1.299 m n. m. Zpět jsme se vraceli nejkratším sestupem do Pece pod Sněžkou. Po návratu nás čekala příprava táborového ohně, který byl závěrečnou tečkou za úspěšným kurzem.

Následující den dopoledne se všichni rozjeli do svých domovů. Všem účastníkům chci poděkovat za disciplinovanost a spolupráci, stejně tak svým kolegům p. J. Morávkovi, P. Sedláčkovi a K. Ždárskému.