Novinky - Blog

čtvrtek, 01 prosinec 2016 09:11

100.000 Kč od společnosti Continental Doporučený

Zleva:  A. Havrdová, V. Sauer, L. Rosůlek Zleva: A. Havrdová, V. Sauer, L. Rosůlek

Z představení trutnovského závodu společnosti Continental a z předání peněžitého daru ve výši 100.000 Kč ze dne 30. listopadu 2016. Vzájemné potvrzení zájmu na rozšiřování stávající spolupráce školy a společnosti.

Finanční dar ve výši 100.000 Kč od společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Trutnov převzal ředitel školy Vladislav Sauer od ředitele společnosti Lukáše Rosůlka. Před předáním daru ředitel společnosti Lukáš Rosůlek seznámil žáky 4. ročníků oboru Strojírenství - počítačová grafika a Slaboproudá elektrotechnika a žáky 2. ročníku oboru Nástrojař s výrobním programem trutnovského závodu společnosti Continental a přiblížil její rozvojové plány v Trutnově. Žáci se rovněž dozvěděli zajímavosti z vývoje, výroby a technologické náročnosti benzinových a naftových vstřikovacích čerpadel a dalších komponentů, které firma v Trutnově vyrábí a měli možnost si tyto výrobky prohlédnout.

Předání daru se zúčastnila Anežka Havrdová, personalistka této společnosti, která shrnula dosavadní úspěšnou spolupráci a dále studentům přiblížila možnosti programů společnosti pro podporu studentů vysokých škol v průběhu studia.

Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o., která s více než 1.400 zaměstnanci je nejvýznačnějším zaměstnavatelem v Trutnově umožňuje studentům absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve firmě, prázdninové brigády, exkurze, každoročně poskytuje finanční pomoc při obnově vybavení odborných učeben.

V současnosti ve společnosti našlo uplatnění již více než 100 absolventů trutnovské průmyslovky.

Dne 11. listopadu tohoto roku společnost Continental Trutnov obdržela ve společenském centru Aldis v Hradci Králové na základě nominace naší školy ocenění v projektu „Škola firmě, firma škole“. Projekt vyhlašuje Královéhradecký kraj spolu s Krajskou hospodářskou komorou a ocenění je uděleno za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů (více v článku „Proměněná nominace školy - mimořádné ocenění společnosti Continental Trutnov“).

Článek z Krkonošského deníku o předání daru od společnosti Continental ze dne 1. 12. 2016: