Ing. Vladislav Sauer

Ing. Vladislav Sauer

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 ze dne 29. 5. 2023.

Informace o 2. kole přijímacího řízení ke studiu ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 pro školní rok 2023/2024.

Výsledky přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024 ze dne 2. 5. 2023.

Výsledky přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2023/2024 ze dne 22. 4. 2023.

Tiskovou konferencí v UFFU byla zahájena mimořádná akce ‑ výročí 30 let elektrotechniky v Trutnově. A těchto oslav se průmyslovka aktivně zúčastní.

Slavnostní setkání ve společnosti Hitachi Energy Czech Republic s.r.o. Trutnov ocenilo Střední průmyslovou školu za rozvoj strategického partnerství a budování kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Na pracovištích školy v Mladých Bukách úspěšně proběhla kolaudace stavební akce „Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky“.

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 se na pracovišti školy v Mladých Bukách uskutečnila slavnostní událost – uvedení výukových stanic FESTO do výuky. Toto nadstandardní vybavení pro výuku automatizace škola pořídila díky finančnímu daru ve výši 20 000 USD od trutnovské společnosti TE Connectivity Trutnov s.r.o. Uvedení zařízení do provozu provedl pan Daniel Hrnčíř, ředitel závodu TE Connectivity v Trutnově.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2022/2023.