Ing. Vladislav Sauer

Ing. Vladislav Sauer

Informace o vyhlášeném 3. kole přijímacího řízení ke studiu ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 pro školní rok 2019/2020.

Informace o vyhlášeném 2. kole přijímacího řízení ke studiu ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 pro školní rok 2019/2020.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2019/2020.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020.

Informace o vyhlášeném 2. kole přijímacího řízení ke studiu ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 pro školní rok 2018/2019.

Důležité informace k 1. kolu přijímacímu řízení pro uchazeče do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2018/2019.

Důležité informace k 1. kolu přijímacímu řízení pro uchazeče o obory středního vzdělání s výučním listem Elektrikář a Nástrojař pro školní rok 2018/2019.

Ze slavnostního otevření robotického pracoviště ve Střední průmyslové škole Trutnov,  na odloučeném pracovišti pro praktické vyučování v Mladých Bukách dne 1. 2. 2018.