Novinky - Blog

čtvrtek, 09 listopad 2023 10:31

Studenti vybírali pomaturitní vzdělávání na veletrhu Gaudeamus 2023

Studenti vybírali pomaturitní vzdělávání na veletrhu Gaudeamus 2023 Foto: Pavla Hašková

Nadační fond

Veletrh Gaudeamus je pro studenty důležitým zdrojem informací o pomaturitním vzdělávání. Ve středu 1. 11. 2023 se 48 zájemců z řad budoucích maturantů oborů Elektronické počítačové systémyInformatika a managementSlaboproudá elektrotechnika a Strojírenství - počítačová grafika vypravilo navštívit tento veletrh na výstavišti v Brně.

Letošní veletrh se konal v pavilonu V. V areálu opět dominovaly expozice největších univerzit ‑ ČVUT v Praze, VUT v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Masarykova univerzita v Brně.

Každý student měl možnost osobního setkání se zástupci a především se studenty jednotlivých vysokých škol, mohl získat přehled studijních příležitostí, informace o přijímacím řízení a podmínkách studia, podrobný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení. Vystavovatelé se snaží každý rok přinést něco nového v přístupu k zájemcům a co nejvíce a nejzajímavěji jim přiblížit náplň studia jednotlivých oborů. Nerozhodní studenti mohli rovněž zdarma využít poradenství při výběru studijního oboru v poradenském servisu a testovacím centru, otestovat si, pro který obor by se dle testu nejvíce hodili. Někteří se rovněž zúčastnili přednášek jednotlivých vysokých škol v přednáškových prostorech. I pro letošní ročník byly připraveny pro účastníky doprovodné programy, v jejichž rámci se představili jednotlivé VŠ a jejich studenti či pracovníci s projekty, na nichž během studia pracují či pracovali.  Studenti mohli u stánků jednotlivých vysokých škol obdržet materiály o studijních oborech. Zájem byl i informace týkající se práce či studia v zahraničí.

Studenti naší školy se zajímali především o studijní obory na ČVUT, VUT, Univerzitě Pardubice, Univerzitě obrany, ale i Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, či na Ostravské univerzitě. Na jedné straně o studijní obory informatiky, ale na druhé straně někteří i o studia humanitních oborů. Mezi našimi studenty jsou dle diskuzí v autobuse možná např. budoucí voják z povolání, grafik, bezpečnostní technik, učitel, programátor, kameraman, novinář, ale i ekonom.  Pozornost rozhodně taky přitáhla Univerzita obrany se svou prezentací výzbroje a vojenské techniky, ukázkami skupiny Commandos a boje zblízka MUSADO MSC. Studenti se ponejvíce zajímali u jednotlivých fakult o informace k podmínkám přijetí bez přijímacích zkoušek, zda ovlivní výsledky maturity rozhodnutí o přijetí, o ukázkové testy přijímacích zkoušek a informace o studijních programech v 1. ročníku daného oboru. Kromě toho mnohé zaujaly informace ze stran různých institucí ohledně možnosti pracovat či studovat v cizině. Rozhodně se každý z účastníků začal zabývat vážně otázkou, co by vlastně po maturitě chtěl dělat dál ‑ zda opravdu studovat či zvolit jinou alternativu.

Děkujeme také tímto Nadačnímu fondu SPŠ naší školy za příspěvek na dopravu ve výši 4 800 Kč a společnosti TAD za zajištění dopravy.