pátek, 26 říjen 2018 18:44

Gaudeamus 2018 - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

Napsal(a)
Z veletrhu Z veletrhu Mgr. Šárka Fibikarová

Veletrh Gaudeamus je pro studenty důležitým zdrojem informací o pomaturitním vzdělávání. V úterý 23. října se 43 zájemců z řad budoucích maturantů vypravilo navštívit tento veletrh na výstavišti v Brně.

Po příjezdu do Brna do areálu výstaviště si zakoupili studenti vstupenku a ve skupinkách se dle zájmu rozešli v areálu pavilónu V, ve kterém se letošní ročník konal.

V areálu opět dominovaly expozice největších univerzit ‑ ČVUT v Praze, VUT v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Masarykova univerzita v Brně. Zvláštností letošního ročníku bylo nepřehlédnutelné množství stánků univerzit z Číny, které nabízely své studijní programy na téměř polovině výstavní plochy.

Každý student měl možnost osobního setkání se zástupci a především se studenty jednotlivých vysokých škol, mohl získat přehled studijních příležitostí, informace o přijímacím řízení a podmínkách studia, podrobný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení. Vystavovatelé se snaží každý rok přinést něco nového v přístupu k zájemcům a co nejvíce a nejzajímavěji jim přiblížit náplň studia jednotlivých oborů. Nerozhodní studenti mohli rovněž zdarma využít poradenství při výběru studijního oboru v poradenském servisu a testovacím centru, otestovat si, pro který obor by se dle testu nejvíce hodili. Někteří se rovněž zúčastnili přednášek jednotlivých vysokých škol v přednáškových prostorech. I pro letošní ročník byly připraveny pro účastníky doprovodné programy, v jejichž rámci se představili jednotlivé VŠ a jejich studenti či pracovníci s projekty, na nichž během studia pracují či pracovali.  Studenti mohli u stánků jednotlivých vysokých škol obdržet materiály o studijních oborech jak v tištěné podobě, tak na CD. Zájem byl i informace týkající se práce či studia v zahraničí.

Studenti naší školy se zajímali především o studijní obory na ČVUT, VUT, Univerzitě Pardubice, Univerzitě Hradec Králové a Technické univerzitě Liberec. Na jedné straně o studijní obory informatiky, ale na druhé straně někteří i o studia humanitních oborů. Mezi našimi studenty jsou dle diskuzí v autobuse možná např. budoucí voják z povolání, grafik, bioinženýr, učitel, právník, strojař, konstruktér, programátor, psycholog, sociolog, ale i ekonom. Pozornost rozhodně taky přitáhla Univerzita obrany se svou prezentací výzbroje a vojenské techniky, ukázkami skupiny Commandos a boje zblízka MUSADO MSC. Někteří si i vyzkoušeli taktické a střelecké simulátory.

Studenti se ponejvíce zajímali u jednotlivých fakult o informace k podmínkám přijetí bez přijímacích zkoušek, zda ovlivní výsledky maturity rozhodnutí o přijetí, o ukázkové testy přijímacích zkoušek a informace o studijních programech v 1. ročníku daného oboru. Kromě toho mnohé zaujaly informace ze stran různých institucí ohledně možnosti pracovat v cizině. Rozhodně se každý z účastníků začal zabývat vážně otázkou, co by vlastně po maturitě chtěl dělat dál – zda opravdu studovat či zvolit jinou alternativu.

Děkujeme také tímto Nadačnímu fondu SPŠ Trutnov za příspěvek na dopravu ve výši 4 300 Kč a společnosti TAD za zajištění dopravy.