Novinky - Blog

středa, 02 leden 2019 09:35

Elektrotechnická způsobilost pro naše žáky

Ilustrační obrázek - oživování systému zabezpečovací techniky Ilustrační obrázek - oživování systému zabezpečovací techniky

Touto problematikou se zabývá vyhláška č. 50/1978 Sb., o elektrotechnické způsobilosti, která i přes své stáří je stále v platnosti a žáci námi vyučovaných vybraných oborů ji mohou v průběhu studia získat.

Co je to elektrotechnická způsobilost?

Laicky řečeno určuje kvalifikaci elektrotechnika, tj. jakou práci může na elektrotechnickém zařízení vykonávat.

Na naší škole vyučujeme dva obory, po jejichž absolvování mohou žáci získat osvědčení s kvalifikací pracovníka znalého s § 5 zmíněné vyhlášky, který je opravňuje k samostatné práci na elektrotechnickém zařízení. Těmito dvěma obory jsou Slaboproudá elektrotechnika (střední vzdělání s maturitní zkouškou) a obor Elektrikář (střední vzdělání s výučním listem).

Pro absolventy těchto oborů je tedy velice cenné jejich získání přímo ve škole, neboť po odchodu do praxe mohou vykonávat na elektrotechnickém zařízení práci samostatně, což firmy velmi vítají. Předpokladem pro získání tohoto osvědčení je úspěšně ukončené studium v oboru elektrotechniky ve výše jmenovaných dvou oborech a složení zkoušky.

Více se dočtete v  již publikovaném článku Informace k získání vyhlášky 50/78 Sb. o elektrotechnické způsobilosti v průběhu studia