pondělí, 02 leden 2017 15:39

Informace k získání vyhlášky 50/78 Sb. o elektrotechnické způsobilosti v průběhu studia

Napsal(a)
Ilustrační obrázek PC Ilustrační obrázek PC Luděk Dušek

V souvislosti s přijímacím řízením a volbou oboru studia se často setkávám s níže uvedeným dotazem na elektrotechnickou způsobilost od rodičů, kteří stojí společně se svými dětmi před rozhodnutím, jakou zvolit střední školu a jaký obor.

Otázka rodičů:

Má úspěšný absolvent maturitního oboru Vaší školy Elektronické počítačové systémy po ukončení studia možnost získat kvalifikaci pracovníka znalého dle § 5 a vyššího (§ 5 až § 11) vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice?

K Vašemu dotazu sděluji, že absolvent oboru, jehož školní vzdělávací program je zpracován dle rámcového vzdělávacího programu 18-20-M/01 - Informační technologie uvedenou kvalifikaci získat nemůže Nesplňuje totiž základní podmínku pro získání této kvalifikace, kterou je dle uvedené vyhlášky úspěšné absolvování oboru poskytující střední nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru elektrotechniky. Výše uvedený rámcový vzdělávací program a z něho vytvořené školní vzdělávací programy s názvy oborů jako např. Elektronické počítačové systémy, Informační technologie (různá zaměření, např. aplikace počítačů a správa počítačových sítí, apod.), není zařazen mezi programy s elektrotechnickou specializací, které požaduje vyhláška č. 50/1978 Sb, o elektrotechnické způsobilosti.

Pokud chcete mít po ukončení studia na SPŠ možnost získat kvalifikaci dle § 5 a vyšší vyhlášky č. 50/1978 Sb., pak z naší studijní nabídky zvolte jiný obor, a to obor s maturitní zkouškou Slaboproudá elektrotechnika, který patří do oborů s elektrotechnickou specializací, nebo obor s výučním listem Elektrikář.

Pro doplnění – vyhláška č. 50/1978 Sb., § 3 – Pracovníci seznámení a § 4 – Pracovníci poučení - získají pracovníci v organizacích v rozsahu své činnosti seznámením se s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, bez ohledu na jejich vzdělání. Zjednodušeně - například pro zastrčení kabelu od varné konvice do elektrické zásuvky postačuje § 4. Pro sestavování počítače je třeba mít minimálně § 5 – Pracovníci znalí - této vyhlášky, a to už předpokládá vzdělání v oboru elektrotechniky.

A k čemu vlastně odborná způsobilost je?

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.