Novinky - Blog

Jan Kafka

Jan Kafka

čtvrtek, 30 listopad 2023 13:01

Exkurze žáků do Mladých Buků začínají

Po časové odmlce se opět začínají rozbíhat exkurze žáků základních škol na pracoviště praktického vyučování v Mladých Bukách. V úterý 28. 11. 2023 nás v Bukách navštívilo 28 žáků z 8. a 9. třídy ze Základní školy v Malých Svatoňovicích, spolu s pedagogickým doprovodem, který výchovnou poradkyní Mgr. Lucií Hnízdilovou.

V úterý 2. května proběhlo na pracovišti praktického vyučování v Mladých Bukách slavnostní vyhodnocení soutěže Nástrojař roku. Slavnostní ho aktu se zúčastnili zástupci firmy Kasper KOVO, která též škole věnovala finanční dar a vítězům finanční odměnu.

Naše škola každoročně pořádá pro žáky tříletého oboru Elektrikář soutěž o Elektrikáře roku. Letos se uskutečnil již pátý ročník této soutěže a vítězem se stal Patrik Leon Lang.

Naši žáci s převahou zvítězili v Soutěži odborných dovedností oboru nástrojař, která se konala ve dnech 21.-22. 3. 2023 na Průmyslové střední škole v Letohradě, za účasti středních škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

středa, 22 březen 2023 14:26

Sponzorský dar od firmy DV-Promac

V Mladých Bukách proběhlo 22. 3. 2023 předání sponzorského daru od strojírenské firmy DV-Promac s.r.o. Jedná se o materiál, který již firma nevyužije a který je velmi vhodný pro výuku obrábění na konvenčních i CNC obráběcích strojích.

S koncem ledna končí i praxe žáků třetích ročníků tříletých oborů ve firmách. Firma TE Connectivity při této příležitosti uspořádala slavnostní posezení se žáky, kteří u ní praxi ukončili.

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 navštívili pracoviště praktického vyučování v Mladých Bukách žáci ZŠ Voletiny spolu s pedagogickým dozorem, vedeným Mgr. Kateřinou Javůrkovou.

V rámci exkurzí, které naše škola pořádá pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol navštívilo pracoviště praktického vyučování v Mladých Bukách asi 30 žáků ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší.

Na začátku nového kalendářního roku pokračují exkurze žáků základních škol na pracoviště v Mladých Bukách. V úterý 3. 1. 2023 nás v Bukách navštívilo spolu s pedagogickým doprovodem téměř 40 žáků ze ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem.

Na prohlídku právě rekonstruovaného objektu praktického vyučování v Mladých Bukách se hlásí stále další školy. V pondělí 19. 12. 2022 nás v Mladých Bukách navštívili žáci 9. tříd ze ZŠ Úpice – Lány.