Jan Kafka

Jan Kafka

Od tohoto školního roku jsme zařadili do výuky systém ABB­free@home od firmy ABB. Jedná se o inteligentní elektroinstalaci pro automatizaci domácnosti.

Protože technika se dnes posouvá kupředu mílovými kroky, snažíme se i my držet se tohoto tempa, abychom mohli nabídnout tuto moderní techniku také našim žákům. Nově jsme vybavili naši učebnu audiovizuální techniky novými komponenty.

Naši žáci tříletých učebních oborů se každoročně zúčastňují dvoudenních soutěží v odborné dovednosti.

čtvrtek, 19 listopad 2020 07:11

Dovybavujeme dílny pro praktické vyučování

I přesto, že pandemie koronaviru neumožňuje žákům účastnit se výuky přímo ve škole, učitelé se kromě distanční výuky snaží také neustále zlepšovat podmínky výuky praktického vyučování. Za téměř 300 tis. Kč jsme pořídili vybavení do strojních i elektro dílen v Mladých Bukách 5/6.

středa, 18 listopad 2020 09:11

Praxe žáků ve firmách

Nedílnou součástí praktického vyučování našich žáků je jejich působení přímo ve firmách. Od druhého pololetí druhého ročníku a v prvním pololetí třetího ročníku mají možnost žáci učebních oborů vykonávat praktické vyučování přímo ve výrobních podnicích na Trutnovsku.

úterý, 13 říjen 2020 11:09

Nový 3D Smart mikroskop do výuky

Minulý týden jsme pro výuku pořídili 3D SMART mikroskop se zobrazením a bezdrátovou myší.

úterý, 17 březen 2020 09:09

Máme nejlepší elektrikáře v republice!

Ještě před masivním nástupem koronaviru se naši žáci zúčastnili Soutěže odborných dovedností v oboru Elektrikář-slaboproud. Soutěže se zúčastnili žáci z 12 škol z Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského, Jihomoravského a Olomouckého kraje a z Prahy. Soutěžní tým z každé školy tvořili dva žáci třetího ročníku daného oboru.

středa, 26 únor 2020 13:30

Školení na systém ABB-free@home®

Dne 26. února proběhlo na odloučeném pracovišti pro praktické vyučování SPŠ Trutnov v Mladých Bukách školení učitelů na nově zaváděný systém ABB-free@home® do výuky oboru Slaboproudá elektrotechnika.

V pátek 21. 2. 2020 navštívili pracoviště pro praktické vyučování v Mladých Bukách zástupci firmy TE Connectivity.

Dne 30. 1. 2020 se uskutečnilo ve společnosti TYCO Electronics EC Trutnov tradiční setkání mezi vedením společnosti a vedením Střední průmyslové školy Trutnov. Příležitostí k setkání bylo ukončení praxe žáků 3. ročníků ve společnosti.