Novinky - Blog

čtvrtek, 26 leden 2023 08:28

Žáci ukončili praxi ve firmě TE Connectivity

S koncem ledna končí i praxe žáků třetích ročníků tříletých oborů ve firmách. Firma TE Connectivity při této příležitosti uspořádala slavnostní posezení se žáky, kteří u ní praxi ukončili.

Tato posezení se uskutečnila na pracovišti firmy TE Connectivity v Trutnově i v Poříčí. Žáci za účasti vedení firmy i vedení naší školy prezentovali přítomným to, co se za dobu praxe ve firmě naučili. Po prezentaci následovala neformální diskuse s těmito žáky, kde se hovořilo o právě končící praxi žáků, o jejich budoucnosti a možnostech uplatnění ve firmě po ukončení studia.

Ohlas na praxi žáků byl vesměs kladný, ve firmě si žáky pochvalovali. Za to jim patří poděkování, že tím dobře reprezentují naši školu. Poděkování ale patří i těm zaměstnancům ve firmě, kteří se o žáky vzorně starali a snažili se, aby se toho žáci naučili po dobu praxe co nejvíce. Tyto poznatky se budou žákům určitě hodit i při závěrečných zkouškách, které žáky v červnu čekají.