Ing. Marek Šváb

Ing. Marek Šváb

Po dvou letech máme opět úspěšného řešitele v největší ekonomické soutěži pro studenty středních i základních škol, který postoupil do celostátního kola, které se uskuteční v červnu v prostorách centrály České národní banky.

Den před jednodenními pololetními prázdninami si obohatili hodinu marketingu žáci 3. ročníku oboru Informační technologie a management setkáním se svými předchůdci, kteří tento obor úspěšně zakončili v roce 2020.

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnilo ve všech třídách studijních oborů, kde probíhá výuka ekonomiky, školní kolo Ekonomické olympiády. Této soutěže, která prověřuje ekonomické znalosti středoškoláků v celé republice, se naše škola pravidelně účastní.

středa, 15 prosinec 2021 08:34

Exkurze do Národního divadla

V předvánočním čase 7. prosince 2021 jsme se vydali na školní exkurzi do Národního divadla v Praze. Celé akce jsme se účastnily dvě třídy a to 2. a 3. ročník studijního oboru Informační technologie a management.

Letošní velmi výjimečný školní rok žáci druhého ročníku oboru Informační technologie a management procházeli pilotním projektem Komunitní třída, který původně měl trvat jen jedno pololetí.

Již po čtvrté se zapojili žáci naší školy do mezinárodní soutěže, ve které středoškoláci ze zemí Visegrádské čtyřky prokazují své ekonomické znalosti a dovednosti.

středa, 13 leden 2021 11:08

Třída jako skutečný tým

Zapojili jsme se do projektu KOMUNITNÍ TŘÍDA, jehož smyslem je vytvořit mezi žáky třídy tým a partu lidí, která si bude rozumět a bude schopna vytvořit v rámci těchto vztahů projekt a natočit krátký film na nějaké téma.

V minulých dnech proběhlo finále IV. ročníku Ekonomické olympiády, které muselo být kvůli „koroně“ provedeno on-line formou. Poprvé se do finále probojoval zástupce naší školy, dnes již její absolvent Adam Tomanica (dnes již bývalý žák 4. ročníku oboru Strojírenství – počítačová grafika) a vedl si velmi dobře.

Ještě před vypuknutím epidemie, která způsobila uzavření škol a tím i útlum všech dalších aktivit, se uskutečnilo krajské kolo Ekonomické olympiády, což je mezinárodní soutěž pro středoškoláky.

čtvrtek, 23 leden 2020 09:20

Předvedli podnikatelské nápady

Na konci loňského kalendářního roku proběhlo v aule Univerzity Hradec Králové závěrečné klání dalšího ročníku projektu „Podnikání v praxi“, kterého se již podruhé zúčastnili žáci oboru Informační technologie a management.

Strana 1 z 3