středa, 10 únor 2016 13:53

Škola pořídí nové vybavení

Napsal(a)
Z kroužku robotiky Z kroužku robotiky Luděk Dušek

V rámci vyhlášeného programu Královéhradeckého kraje na podporu polytechnického vzdělávání získala škola 165 tisíc korun. Získané prostředky budou využity zejména na podporu zájmových kroužků.

Bude pořízeno další vybavení pro kroužek robotiky pro žáky školy a pro žáky základních škol (další robotické stavebnice), pro kroužek mikroprocesorové techniky a programování (programátory pro mikrokontroléry) a pro kroužek elektrotechniky (sady elektrotechnických stavebnic a napájecí zdroje). Kromě technického vybavení jsou z finančních prostředků podpořeni i vedoucí kroužků.

Pořízené vybavení bude využito i v rámci výuky učebních a studijních oborů školy a vhodně doplní již používané vybavení školy, pořízené z prostředků školy a dříve uskutečněných projektů. To vše zvýší kvalitu výuku, zaujme žáky a podpoří zájem žáků o vzdělávání v technických oborech. Vždyť absolventů oborů s výučním listem a oborů zakončených maturitní zkouškou v oblasti strojírenství a elektrotechniky je v regionu stále větší nedostatek a průmyslové firmy je stále více poptávají.

V současnosti ve škole působí celkem šest kroužků, a to:

  • Kroužek mikroprocesorové techniky a programování
  • Kroužek elektrotechniky
  • Kroužek mechatroniky a programování
  • Kroužek robotiky pro žáky základních škol
  • Kroužek robotiky
  • Kroužek strojní

Obory v oblasti strojírenství a elektrotechniky

Více z této kategorie: Vánoce? LIGHTS ON! »