Ing. Jan Nymš

Ing. Jan Nymš

čtvrtek, 18 březen 2021 08:24

Interaktivní displej a tabule ve výuce

Multimediální projekce, dotykový displej a k tomu tabule? Zavádíme nové řešení v podobě systému pylonového stojanu s interaktivním dotykovým displejem a klasickými tabulovými křídly.

čtvrtek, 17 prosinec 2020 13:07

Distanční výuka a vybavení školy

Naše škola se dlouhodobě prezentuje jako škola s nadstandardním vybavením v oblasti techniky a informačních a komunikačních technologií. Toto vybavení pořizujeme a průběžně obnovujeme v rámci realizace projektů (zejména z prostředků EU), ale i z dalších zdrojů jak vlastních, tak také prostředků od spolupracujících firem.

Žáci, zapojení v zájmovém kroužku Skriptování v PowerShellu, byli minulý týden na velice zajímavé akci „Windows 10 - ochrana, detekce a řešení kyberútoků v praxi“ v Hradci Králové.

pondělí, 18 červen 2018 09:46

Špičkové nové vybavení

Učitelé odborných předmětů v oblasti elektrotechniky a informačních technologií se seznamovali s možnostmi využití nového výukového zařízení pro vyšší názornost výuky.

středa, 09 březen 2016 11:28

Mají absolventi školy uplatnění?

Absolventi studijních a učebních oborů Střední průmyslové školy v Trutnově se na trhu práce neztratí. V posledních několika letech je patrný podstatně zvýšený zájem průmyslových firem v regionu o absolventy naší školy.

středa, 10 únor 2016 14:00

Škola zlepší svoje zabezpečení

Zabezpečení škol je stále aktuální téma. Ani na SPŠ Trutnov toto není opomíjeno, stále je co zlepšovat. V loňském roce se při opravě budovy ve Školní ulici uskutečnila modernizace zabezpečení a přístupu do budovy.

středa, 10 únor 2016 13:53

Škola pořídí nové vybavení

V rámci vyhlášeného programu Královéhradeckého kraje na podporu polytechnického vzdělávání získala škola 165 tisíc korun. Získané prostředky budou využity zejména na podporu zájmových kroužků.