Novinky - Blog

středa, 21 prosinec 2022 09:28

Školní kolo olympiády z českého jazyka 2022/2023

V pondělí 28. listopadu se v dopoledních hodinách sešlo 21 účastníků SPŠ Trutnov, kteří si přišli otestovat své znalosti z mateřského jazyka.

Své zástupce mezi účastníky měly třídy druhých ročníků všech studijních oborů a dále třídy třetích ročníků oborů Informatika a managementElektronické počítačové systémy. Nakolik se v češtině orientují si přišlo zkusit také pár prváků, a to konkrétně z oborů Slaboproudá elektrotechnikaStrojírenství – počítačová grafika.

Žáci měli v časovém intervalu 2x 60 minut za úkol odpovědět na pět poměrně obsáhlých jazykových otázek, k čemuž ne vždy stačily pouze teoretické znalosti. V druhé části čekal na účastníky slohový úkol, kdy formou volného slohového útvaru měli zpracovat téma „Když tenkrát napadl sníh…“

Na prvních dvou místech se s celkovými 35 body shodně umístili Aleš Obr ze třetího ročníku oboru Elektronické počítačové systémy a Radim Vlček z druhého ročníku oboru Strojírenství a počítačová grafika. Druhé místo obsadil Vojtěch Nepimach ze 2. ročníku oboru Elektronické počítačové systémy a třetí příčka patří Vojtěchovi Kotykovi z druhého ročníku oboru Informatika a management.

První dva zmínění nás v dubnu příštího roku budou reprezentovat na okresním kole, které pořádá Česká lesnická akademie v Trutnově.

Vítězům gratulujeme. Všem účastníkům děkujeme.

Velký dík za pomoc s organizací patří také mým kolegům Mgr. Martině Pradáčové a Ing. Jakubovi Lattenbergovi.