Novinky - Blog

úterý, 17 říjen 2023 14:04

Exkurze v závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí

Napsal(a)

Je potřeba získané vědomosti shlédnout v praxi. Stejně jako je dobré vidět některé postupy dříve, než se je ve škole učíme. Z toho vycházím, a proto se snažím studentům poskytnout dostatek podnětů k rozvoji a rozšiřování znalostí a užití v praxi. Exkurze do různých továren, pracovišť v odlišných sférách elektro a strojařského průmyslu nejen v Trutnově je k tomu dobrou příležitostí.

Na konci minulého školního roku jsme se se studenty současného 3. ročníku oboru Strojírenství - počítačová grafika vydali na exkurzi do Elektrárny Poříčí. Tam studenti viděli celý proces výroby tepelné energie a následný rozvod do domácností. Prošli jsme si areál, sledovali stroje v akci a mohli se ptát na otázky, které studenty zajímaly.

Naopak na začátku tohoto školního roku, 4. 10. 2023 jsme se vypravili do Vrchlabí, prozkoumat závod Škoda. Na výrobní lince se studenti seznámili s celým procesem montování převodovek, výrobou ozubených kol a hřídelí. Všichni zaujatě sledovali poutavý výklad školitelů a ptali se na další otázky. Provozovna je čistá, všude panuje pořádek a každý z pracovníků má svůj důležitý úkol. Na konci dílčích úkonů jsme viděli pečlivě sestrojenou převodovku, sestavenou jak ze součástek z provozu, tak z dovezených polotovarů.

Už se těšíme na exkurzi do továrny Škoda v Mladé Boleslavi, kde se seznámíme s dalšími postupy při výrobě automobilů.