úterý, 23 březen 2021 09:04

Praktická výuka v době pandemie probíhá

Napsal(a)
Praktická výuka oboru Nástrojař Praktická výuka oboru Nástrojař

Kromě on-­line hodin v době distanční výuky mají naši žáci učebních oborů NástrojařElektrikář možnost docházet na pracoviště praktického vyučování v Mladých Bukách a získané znalosti procvičit v praxi.

Výuka probíhá v podobě dobrovolných konzultací, kdy jeden učitel se vždy věnuje jednomu žáku a probíhá názorná a praktická ukázka probíraného tématu. Žák si pak sám může probrané téma hned prakticky vyzkoušet pod dohledem učitele.

Jsme mile překvapeni a velmi nás těší, že značná část žáků 2. a 3. ročníku o konzultace jeví zájem a pravidelně na pracoviště za praxí dochází. Z výuky si odnášejí cenné praktické zkušenosti a poznatky, které mohou využít v dalším studiu či praktické závěrečné zkoušce.

Praxe je prostě „nenahraditelná“.