Novinky - Blog

pondělí, 03 červenec 2023 06:48

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení 2023/2024

Informace o 4. kole přijímacího řízení ke studiu ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky podávejte do 25. srpna 2023 nejpozději do 14 hodin do sekretariátu ředitele školy, budova ulice Školní101, Trutnov.

Obory středního vzdělání s výučním listem

Kód a název oboruNázev školního vzdělávacího programuPočet přijímaných uchazečůZdravotní způsobilost
23‑52‑H/01 nástrojař Nástrojař
5 Ano 1)
  • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení do oborů s výučním listem

Přijímací zkoušky se nekonají. V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Průměrný prospěch stanovený z výše uvedených průměrů pro přijetí nesmí být větší než 2,6.

Znalost českého jazyka potřebná pro vzdělávání v daném oboru bude u cizinců ověřena rozhovorem.

Pomocná kritéria

V případě rovnosti takto získaného průměru bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Události

Žádné události

Novinky e-mailem

Přihlaste se k zasílání novinek nebo informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Kontaktujte nás