středa, 29 listopad 2017 08:18

Podívali jsme se, jak se dělá rozhlas

Napsal(a)
Z exkurze v Českém rozhlasu v Hradci Králové Z exkurze v Českém rozhlasu v Hradci Králové Ing. Marek Šváb

V průběhu měsíce listopadu navštívily hned dvě třídy třetího ročníku (studijní obory Slaboproudá elektrotechnika a Informační technologie a management) regionální studio Českého rozhlasu v Hradci Králové.

Krátce před desátou hodinou jsme dorazili k budově na nábřeží řeky Labe, kde Český rozhlas sídlí od roku 2000. Ujal se nás pan Tomáš Peterka, který má v rádiu na starosti marketing a také působí jako průvodce pro skupiny středoškoláků. Během přibližně hodiny a půl jsme se seznámili o historii a současnosti rozhlasového vysílání v Česku a předtím v Československu. Byli jsme svědky živého vysílání s hostem a posluchači, viděli jsme, jak se připravuje zpravodajství a jak se odbavuje vysílání zpravodajské relace. A protože jsme školou se zaměřením na elektrotechniku a informační technologie, zajímala nás i technická stránka vysílání. Se zájmem jsme si vyslechli podrobnou přednášku o přístrojích, pomocí kterých vznikají rozhlasové pořady. V průběhu prohlídky jsme také zjistili, že rozhlas už dnes zdaleka není jen zvukové, ale i obrazové médium a funguje i jako velmi významná zpravodajská agentura. V neposlední řadě nás zajímalo také postavení veřejnoprávního rozhlasu v systému duálního vysílání.

Akce splnila svůj účel, neboť rozšířila žákům znalosti hned z několika předmětů, kterým se v průběhu svého studia učí a přispěla také k mediální gramotnosti. Pro úspěch exkurze a pozitivní reakce žáků počítáme s účastí dalších skupin v průběhu letošního školního roku.