Novinky - Blog

pátek, 09 říjen 2015 12:57

Žáci besedovali s policií na téma Trestní právo

Beseda žáků s policií Beseda žáků s policií

Dne 29. září 2015 mezi žáky SPŠ Trutnov zavítali Mgr. Jan Bábik, člen Městské policie Trutnov a koordinátor kriminální prevence, a nap. Mgr. Petr Kosař z Obvodního oddělení PČR.

Jelikož oba 4. ročníky Elektronické počítačové systémy a Informační technologie a management jeden obor méně, druhý více) probírají trestní právo, kdo jiný by měl k této problematice co říci než právě zástupci těchto ozbrojených složek.

Nechtěli jsme opakovat teorii, proto hosté byli předem požádáni, aby přímo přednášeli o konkrétních tématech ze své praxe. Nejprve sice museli vysvětlit pojmy jako přestupek, přečin a trestný čin, ale záhy uváděli případy, které řešili.

A tak se studenti dozvěděli, že držení jakéhokoliv množství drog, i pro svou osobní potřebu, je trestné. Pouze předpis od lékaře je (zatím) výjimkou. Dále zajímavé téma se týkalo alkoholu za volantem, kdy je toto ještě přestupek, kdy již přečin, za jakých podmínek může řidič přijít o řidičský průkaz apod. Jiná otázka se týkala pomalování zdí, ublížení na zdraví, šíření tzv. poplašné zprávy, kdy je naplněna skutková podstata trestného činu, zda šikana je v trestním zákoně… Těch témat opravdu bylo více.

V závěru tohoto neformálního setkání se studenti dozvěděli, co řeší soud, co znamená probační a mediační služba, kdy je povolán policejní psycholog.

Studenti byli mile překvapeni již zmíněnými příklady z praxe, opravdu dostali prostor a poměrně často se i ptali.

A co říci na závěr? Snad jen to, že více než 60 minut bylo nejen příjemně strávených, ale i velmi přínosných a že s Policií ČR se budou setkávat jen při těchto neformálních besedách.