středa, 16 prosinec 2020 10:55

Výuka strojírenských odborných předmětu on-line

Napsal(a)
Z předmětu Kontrola a měření Z předmětu Kontrola a měření

V době uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie provádí učitelé odborných předmětů, stejně jako ostatní kolegové on-line výuku formou videokonference v systému Microsoft TEAMS.

V předmětech jako např. Strojírenská technologie nebo Stavba a provoz strojů lze považovat tento způsob za srovnatelný s výukou ve třídě. To, co by učitel normálně prezentoval na promítacím plátně se bez problému prezentuje přes internet na monitorech domácích počítačů žáků. Žáci tento způsob výuky vítají a obzvlášť v odborných předmětech oceňují. Mohou se aktivně zapojit do diskuse, tak jako by tomu bylo ve škole.

Poněkud obtížnější je např. výuka předmětu Kontrola a měření, který je zařazen ve třetím a čtvrtém ročníku oboru Strojírenství a počítačová grafika. Hlavní náplní předmětu je praktické měření rozměrů, tvarů a podobně. Praktickou zkušenost nelze bohužel za této situace ničím stoprocentně nahradit. Abychom tuto zkušenost alespoň částečně nahradili a přiblížili žákům, používají učitelé vizualizér (stolní kameru připojenou k počítači). Tímto způsobem jsou žákům předváděna reálná měřidla, univerzální i speciální ze sbírky školy. Žáci se na dálku učí např. odečítat naměřené hodnoty na různých typech měřidel. Takto lze žákům ukázat i speciální typy měřidel pro konkrétní účely z katalogů výrobců.