úterý, 09 červen 2020 10:32

Rekonstrukce budovy školy v ulici Horská 618 započala

Napsal(a)
Odloučené pracoviště školy Horská 618, Trutnov Odloučené pracoviště školy Horská 618, Trutnov

Předáním staveniště byla v minulém týdnu zahájena rekonstrukce budovy školy v Horské ulici 618. Pět měsíců stavebních prací zcela zásadně změní užitné vlastnosti budovy školy

Budou vyměněna okna, venkovní dveře, zateplena fasáda, usazeny sedlové střechy. Pro zvýšení komfortu vyučování bude ve všech učebnách vybudován systém větrání (vzduchotechnika s rekuperací).

Samozřejmě, že od září bude v budově školy (jsou zde umístěny obory Strojírenství – počítačová grafika a Nástrojař) probíhat standardní výuka. Dokončovací práce budou probíhat pouze vně budovy školy.

Investiční akce je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.