čtvrtek, 17 prosinec 2020 13:07

Distanční výuka a vybavení školy

Napsal(a)
Skříň pro uložení a nabíjení iPadů Skříň pro uložení a nabíjení iPadů

Naše škola se dlouhodobě prezentuje jako škola s nadstandardním vybavením v oblasti techniky a informačních a komunikačních technologií. Toto vybavení pořizujeme a průběžně obnovujeme v rámci realizace projektů (zejména z prostředků EU), ale i z dalších zdrojů jak vlastních, tak také prostředků od spolupracujících firem.

Modernizace neustaly ani v době, kdy probíhá distanční výuka. Tato doba byla využita nejen k realizaci staveb a údržby - dokončovaná rekonstrukce budovy školy na Horské 618, ale i v oblasti vybavení technikou pro výuku.

V oblasti ICT šlo například o obměnu projekční techniky na učebnách a instalaci nových verzí programů. Pro výuku cizích jazyků bylo pořízeno 20 ks tabletů iPad a skříň pro jejich uložení a nabíjení. V příštích měsících dokončíme kompletní modernizaci a vybavení jazykové učebny v budově Školní 101 - rozvody, nábytek, akustická opatření a ozvučení, tabulový systém s interaktivním displejem.

V minulých měsících bylo průběžně pořizováno a doplňováno vybavení podle potřeb jednotlivých pedagogů pro realizaci distanční výuky - kamery, mikrofony, sluchátka a další, celkem škola nakoupila 25 notebooků pro doplnění a obnovu vybavení pedagogů.