Novinky - Blog

středa, 15 březen 2023 11:11

Den Pí

Den Pí se slaví po celém světě každoročně 14. března na počest významné matematické konstanty nazývané Ludolfovo číslo. Studenti 2. ročníku oboru Strojírenství – počítačová grafika si sváteční den připomněli upraveným programem při dnešní hodině matematiky.

Nejprve se rozdělili do pěti týmů. Jejich úkolem bylo během třiceti minut bezchybně vypočítat co největší množství příkladů. Za každé správné řešení kvadratické, exponenciální nebo logaritmické rovnice získal žák pro své družstvo barevný žeton, za správně vyřešenou soustavu tří lineárních rovnic o třech neznámých obdržel žetony dva. Po půl hodině usilovného počítání mohly týmy naspořené žetony směnit za stavební materiál ‑ kusy kartonu, špejle, pruhy lepicí pásky nebo papíry formátu A3. Do konce vyučovací hodiny stavěly všechny skupiny co nejvyšší věž. Na jejím vrcholu se po dobu minimálně pěti sekund musela udržet stojící šachová figurka.

A jak to dopadlo? Někde bylo stavebního materiálu poskrovnu, protože se nedařilo rychle a bezchybně počítat. Jinde s rovnicemi nebyl problém, žetonů se získalo dost, ale ve směnárně se vybral nevhodný materiál. Nakonec všechna družstva svoji věž postavila. Vítězná stavba včetně šachové figurky měřila úctyhodných 98 cm.