Novinky - Blog

úterý, 11 říjen 2022 09:24

Získávají zkušenosti z podnikání a chtějí být finančně gramotní

Napsal(a)

V letošním školním roce se na naší škole rozjely hned dva projekty, které pomohou žákům rozvíjet podnikatelské aktivity a zdokonalovat se ve finanční gramotnosti a osobnostním rozvoji.

První projekt je pokračováním úspěšné aktivity z minulých let. Ve spolupráci s Technologickým centrem Hradec Králové se žáci třetího ročníku oboru Informační technologie a management a čtvrtého ročníku oboru Elektronické počítačové systémy zapojili do kurzu Podnikání v praxi, ve kterém se naučí v týmech sestavit a obhájit podnikatelské záměry. Tímto seriálem seminářů je provedou lidé se zkušenostmi z podnikání. Všechny týmy budou na závěr obhajovat své prezentace záměrů před odbornou porotou. Ta vybere z každé třídy nejlepší, kteří se v prosinci 2022 utkají s týmy z dalších škol Králové hradeckého kraje. V minulém běhu projektu na jaře 2022 tým našich žáků, tehdy třeťáků oboru Informační technologie a management, vybojoval třetí místo mezi školami v Králové hradeckém kraji a historicky naše první účast v roce 2019 přinesla našim žákům čtvrté místo. Potěšující je, že absolventi této skupiny Michal Glaser a Štěpán Novák dnes úspěšně podnikají a spolupracují se školou. Také loňský bronzový tým, který letos čeká maturita, uvažuje o tom, že svůj záměr zkusí po úspěšné maturitě rozjet. Zatímco v minulých letech se do projektu zapojovali pouze žáci oboru Informační technologie a management, nyní se poprvé účastní žáci oboru Elektronické počítačové systémy a záměry mají taktéž velmi zajímavé.

Druhý projekt je úplně nový a je určen pro zájemce napříč třídami. Nazvali jsme ho Podnikatelský kroužek. S nápadem přišly paní Jitka Bočarovová a Kateřina Smékalová, které se profesionálně věnují finančnímu poradenství a osobnostnímu rozvoji. S Jitkou již trvá delší spolupráce, absolvovali jsme zajímavý projekt Komunitní třída a podílí se také na projektu Podnikání v praxi. Scházíme se jednou za dva týdny po vyučování a během 90minutového setkání se účastníci z řad žáků 2. a 3. ročníku napříč studijními obory naučí mezi sebou komunikovat a měli by se zdokonalovat v problematice finanční gramotnosti a také se naučit podnikatelsky přemýšlet. Zkušenosti žákům budou předávat také pozvaní hosté z řad úspěšných podnikatelů a finančních poradců. Tento projekt bude trvat až do dubna 2023 a pokud bude úspěšný, můžeme v něm pokračovat i v dalším roce.

Vedle těchto dvou projektů se žáci všech tříd, kde je vyučována Ekonomika, zúčastní na přelomu listopadu a prosince školního kola Ekonomické olympiády, ve které jsme v minulých letech měli úspěšné řešitele, kteří to dotáhli až do celostátního kola.

Je dobře, že se i na technické škole věnujeme aktivitám, které rozšiřují znalosti ze školních předmětů, a také žáky seznámí s tím, jak své odborné znalosti z oblasti informačních technologií, strojírenství, nebo elektrotechniky uplatnit nejen jako zaměstnanci, ale že se z naších absolventů také stanou úspěšní podnikatelé.