Novinky - Blog

pondělí, 26 červen 2023 12:34

Investice 37 milionů do budovy praktického vyučování Doporučený

Napsal(a)

Dne 22. června 2023 byla slavnostně ukončena investiční akce ‑ rekonstrukce objektu SPŠ Trutnov v Mladých Bukách, který je odloučeným pracovištěm školy pro praktické vyučování.

Rekonstrukce spočívala v zateplení dvou objektů, výměny oken, střech, dveří, instalaci rekuperačních jednotek a také injektáží proti zemní vlhkosti. Projekt administrovalo oddělení projektového řízení CIRI a za investici zaplatil Královéhradecký kraj 36,7 milionu korun, z toho byla dotace 11,5 milionu z Operačního programu Životní prostředí 2014+ z Fondu soudržnosti EU.

Slavnostního ukončení investiční akce se zúčastnil Pavel Bulíček, náměstek hejtmana odpovědný za krajské investice, Arnošt Štěpánek, náměstek za oblast školství a sportu, Mgr. Lucie Potůčková, starostka městyse Mladé Buky a poslankyně parlamentu ČR a další hosté.

Tato akce navázala na již uskutečněné investice v předchozích dvou letech do budov školy v Trutnově, zaměřené na úsporu energií i zlepšení prostředí pro výuku žáků. Celkové náklady, které kraj investoval do střední průmyslové školy v Trutnově, přesáhly 64 milionů korun.

Zateplení objektů v Mladých Bukách povede ke snížení energetické náročnosti, což se pozitivně projeví v nižších účtech za provozní náklady. Kromě energetické úspory se díky této investici výrazně zlepšilo pracovní prostředí pro výuku žáků.

Napsali o rekonstrukci: