pátek, 31 leden 2020 10:55

Žáci prezentovali znalosti a dovednosti získané na praxi ve firmě

Napsal(a)
Žáci prezentovali znalosti a dovednosti získané na praxi ve firmě Jan Kafka

Dne 30. 1. 2020 se uskutečnilo ve společnosti TYCO Electronics EC Trutnov tradiční setkání mezi vedením společnosti a vedením Střední průmyslové školy Trutnov. Příležitostí k setkání bylo ukončení praxe žáků 3. ročníků ve společnosti.

Žáci každoročně prezentují znalosti a dovednosti, které získali během provádění odborného výcviku ve společnosti. Prezentací se zúčastnili ředitel společnosti TYCO p. Daniel Hrnčíř, ředitel SPŠ Trutnov Vladislav Sauer, paní Romana Shorná, vedoucí personálních záležitostí společnosti TYCO, učitelé odborného výcviku ze SPŠ Trutnov a také příslušní instruktoři, kteří měli žáky po celou dobu praxe na starosti.

Vedení společnosti si uvědomuje, že její rozvoj je úzce spjat se získáváním mladých absolventů do svých řad. Výrazná je podpora žáků, kteří na praxi do společnosti docházejí. Společnost žákům učebních oborů poskytuje za odpracovanou hodinu v rámci produktivní práce odměnu Kč 100,-, žáci mají možnost levného stravování přímo ve společnosti. Spolupráce školy se společností TYCO se uskutečňuje v mnoha oblastech. V minulých letech se společnost finančně podílela na pořízení 3D skeneru, škola obdržela také vzorky licích forem, které slouží pro výuku žáků v oboru Nástrojař. Pro výuku žáků v oboru Slaboproudá elektrotechnika používá škola dar společnosti – reálné výrobní zařízení – třídičku kontaktů. Ta je využívána při výuce automatizační techniky. Ve společnosti absolvují souvislou čtrnáctidenní praxi i žáci maturitních oborů s různým zaměřením.