čtvrtek, 05 prosinec 2019 14:21

Vitesco darovalo škole 100 tisíc korun Doporučený

Napsal(a)
Zleva: Vladislav Sauer, Lukáš Rosůlek Zleva: Vladislav Sauer, Lukáš Rosůlek Luděk Dušek

Spolupráce trutnovské průmyslovky a firmy Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. (dříve Continental) se nadále prohlubuje. Ve středu 4. prosince 2019 předal ředitel firmy Vitesco pan Lukáš Rosůlek škole finanční dar ve výši 100 tisíc korun.

Předání daru proběhlo v nově vybudované strojírenské laboratoři vybavené moderní metrologickou technikou jako je např. 3D souřadnicový měřící stroj, elektromechanický zkušební stroj pro zkoušky v tahu, tlaku a smyku, měřící profilový projektor a univerzální délkoměr.

Před samotným předáním daru pan Rosůlek seznámil přítomné žáky oboru Strojírenství - počítačová grafika s výrobním programem firmy Vitesco v Trutnově a její vizí do budoucna. Žáci se tak dozvěděli zajímavosti z vývoje, výroby a technologické náročnosti benzinových a naftových vstřikovacích čerpadel, tlakových a spalinových senzorů, EGR ventilů pro recirkulaci výfukových plynů, válců pro vysokotlaká čerpadla a dalších komponentů, které firma v Trutnově vyrábí. Poté předal p. Rosůlek slovo Jakubu Husákovi a Zdeňkovi Haladovi, kteří ve firmě pracují jako procesní inženýr a vedoucí automatizace procesů. Jsou to absolventi naší školy a kromě jiného potvrdili, že i ve velké firmě je možný kariérový postup a lze získat významné pracovní pozice.

Nakonec seznámila personalistka společnosti Tereza Lešková žáky s možnostmi uplatnění v jejich firmě v průběhu studia či po jeho ukončení. Seznámila žáky také s programy pro podporu studentů středních a vysokých škol v průběhu studia, které firma nabízí.

Následovala neformální diskuse o technice, směřování automobilního průmyslu, technickém vzdělávání, průmyslu 4.0, potřebě kvalifikovaných pracovníků a možnostech uplatnění ve společnosti.


Předání daru proběhlo v nově vybudované strojírenské laboratoři s účastí žáků 4. ročníku oboru Strojírenství - počítačová grafika.

Strojírenská laboratoř ‑ od letošního školního roku mají žáci 3. a 4. ročníku maturitního oboru Strojírenství - počítačová grafika možnost prakticky si vyzkoušet použití moderní metrologické techniky a to v rámci předmětu Kontrola a měření. Strojírenská laboratoř je vybavena přístroji špičkových parametrů, pozornost zaslouží např. 3D souřadnicový měřící stroj, elektromechanický zkušební stroj pro zkoušky v tahu, tlaku a smyku, měřící profilový projektor a univerzální délkoměr. Náklady na vybudování laboratoře činily Kč 3 500 tis. Kč a podílel se na nich Královéhradecký kraj a spolupracující společnosti Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. a KASPER KOVO s.r.o. Trutnov.


Logo Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.

Společnost Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. v Trutnově je s více než 2 000 pracovníky (z toho téměř 100 absolventů naší školy) nejvýznačnějším zaměstnavatelem v Trutnově. Umožňuje studentům absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve firmě, prázdninové brigády, exkurze, každoročně poskytuje finanční pomoc při obnově vybavení odborných učeben. V loňské roce škole darovala „trenažér výrobní linky“ (více v článku „Continental škole daroval peníze a trenažer výrobní linky“), na které se žáci seznamují s problematikou programování a obsluhy výrobního zařízení obdobně jako v reálném pracovním prostředí. Společnost umožnuje konání kroužku „automatizace v praxi“ žáků školy přímo v prostorách společnosti.

V roce 2016 společnost obdržela na základě nominace naší školy ocenění v projektu „Škola firmě, firma škole“. Projekt vyhlašuje Královéhradecký kraj spolu s Krajskou hospodářskou komorou a ocenění je uděleno za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů (více v článku „Proměněná nominace školy - mimořádné ocenění společnosti Continental Trutnov“).


 Vitesco darovalo průmyslovce 100 tisíc. Je to výhodné pro obě strany, zdůrazňují ředitele (článek na Trutnovinkách.cz)