Novinky - Blog

čtvrtek, 10 listopad 2022 09:57

Žáci sbírali informace o pomaturitním vzdělávání na veletrhu Gaudeamus

Veletrh Gaudeamus je pro studenty důležitým zdrojem informací o pomaturitním vzdělávání. Ve středu 2. 11. 2022 se 41 zájemců z řad budoucích maturantů oborů Elektronické počítačové systémyInformatika a managementSlaboproudá elektrotechnika vypravilo navštívit tento veletrh na výstavišti v Brně.

Po příjezdu do Brna do areálu výstaviště si zakoupili studenti vstupenku a ve skupinkách se dle zájmu rozešli v areálu pavilónu V, ve kterém se letošní ročník konal.

V areálu opět dominovaly expozice největších univerzit – ČVUT v Praze, VUT v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Masarykova univerzita v Brně.

Každý student měl možnost osobního setkání se zástupci a především se studenty jednotlivých vysokých škol, mohl získat přehled studijních příležitostí, informace o přijímacím řízení a podmínkách studia, podrobný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení. Vystavovatelé se snaží každý rok přinést něco nového v přístupu k zájemcům a co nejvíce a nejzajímavěji jim přiblížit náplň studia jednotlivých oborů. Nerozhodní studenti mohli rovněž zdarma využít poradenství při výběru studijního oboru v poradenském servisu a testovacím centru, otestovat si, pro který obor by se dle testu nejvíce hodili. Někteří se rovněž zúčastnili přednášek jednotlivých vysokých škol v přednáškových prostorech. I pro letošní ročník byly připraveny pro účastníky doprovodné programy, v jejichž rámci se představili jednotlivé VŠ a jejich studenti či pracovníci s projekty, na nichž během studia pracují či pracovali. Studenti mohli u stánků jednotlivých vysokých škol obdržet materiály o studijních oborech. Zájem byl i informace týkající se práce či studia v zahraničí.

Studenti naší školy se zajímali především o studijní obory na ČVUT, VUT, Univerzitě Pardubice, Univerzitě Hradec Králové, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale i na Ostravské univerzitě. Na jedné straně o studijní obory informatiky, ale na druhé straně někteří i o studia humanitních oborů. Mezi našimi studenty jsou dle diskuzí v autobuse možná např. budoucí voják z povolání, grafik, záchranář, učitel, programátor, politolog, sociolog, ale i ekonom. Pozornost rozhodně taky přitáhla Univerzita obrany se svou prezentací výzbroje a vojenské techniky, ukázkami skupiny Commandos a boje zblízka MUSADO MSC. Studenti se ponejvíce zajímali u jednotlivých fakult o informace k podmínkám přijetí bez přijímacích zkoušek, zda ovlivní výsledky maturity rozhodnutí o přijetí, o ukázkové testy přijímacích zkoušek a informace o studijních programech v 1. ročníku daného oboru. Kromě toho mnohé zaujaly informace ze stran různých institucí ohledně možnosti pracovat v cizině. Rozhodně se každý z účastníků začal zabývat vážně otázkou, co by vlastně po maturitě chtěl dělat dál – zda opravdu studovat či zvolit jinou alternativu.

Děkujeme také tímto Nadačnímu fondu SPŠ Trutnov za příspěvek na dopravu ve výši 4.100 Kč a společnosti TAD za zajištění dopravy.